Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ người quản lý doanh nghiệp NN và người đại diện phần vốn NN tại doanh nghiệp có vốn NN
02:44 | 09/01/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (9-1), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì buổi làm việc, gặp gỡ người quản lý doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Du lịch, Sở Công thương, Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 22 doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, trong đó có 03 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 19 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 50% và dưới 50% vốn điều lệ. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mang tính chất đặc thù (như: xổ số, cấp nước,...) kinh doanh hiệu quả và có chiều hướng phát triển tốt. Các doanh nghiệp dịch vụ công ích (chăm sóc cây xanh, đô thị, giao thông, thoát nước,..) hoạt động tương đối ổn định. Riêng các doanh nghiệp họat động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, thương mại dịch vụ, lâm nghiệp có tình hình sản xuất không thuận lợi, xu hướng phát triển không khả quan,...

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Sở Tài chính kiến nghị Tỉnh yêu cầu người quản lý doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước cần xây dựng Điều lệ, quy chế tài chính của doanh nghiệp trình UBND tỉnh; lập phương án tái cơ cấu kinh tế từng doanh nghiệp để có chiến lược sản xuất kinh doanh hiệu quả; triệt để tiết kiệm chi phí; rà soát các khoản đầu tư về tài chính, các dự án đầu tư trong và ngoài ngành không hiệu quả; xử lý tồn tại vướng mắc về nhà đất; đưa ra phương hướng thoái vốn có hiệu quả nhằm thu hồi, bảo tồn vốn trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt,…

Tại cuộc họp, người quản lý doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước của các doanh nghiệp có vốn nhà nước cũng trình bày những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long yêu cầu Sở Tài chính chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan đánh giá lại một cách đầy đủ, khách quan, công tâm đối với 19/22 doanh nghiệp có vốn nhà nước để đề xuất phương hướng phát triển doanh nghiệp trong năm 2018; có chính sách khuyến khích khen thưởng đối với những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm trong công tác điều hành, quản lý phần vốn nhà nước; nghiên cứu các chính sách pháp luật liên quan giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, an toàn; kịp thời cập nhật, nắm bắt thông tin hoạt động hàng tháng, hàng quý của doanh nghiệp; chủ động trong việc quản lý để chấn chỉnh, đôn đốc các doanh nghiệp tập trung năng lực phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh,…

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT