Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Năm 2018, phấn đấu giải quyết việc làm cho 32.000 lượt lao động
06:37 | 10/01/2018 Print   E-mail    

Sáng 9-1, Sở LĐ-TBXH đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Theo báo cáo, năm qua, ngành LĐ-TBXH tỉnh đã tham gia giải quyết việc làm cho 39.289 lượt lao động (đạt 127 % so với kế hoạch năm). Cũng trong năm, các chương trình cho vay giải quyết việc làm, tư vấn học nghề, đào tạo nghề đạt kết quả cao (giải ngân cho vay giải quyết việc làm hơn 268 tỷ đồng; tổ chức cho 12.748 lượt lao động tham gia các buổi vấn học nghề…). Ngành cũng đã thực hiện tốt các chính sách người có công, các chế độ, chính sách cho hộ nghèo...

Năm 2018, ngành LĐ-TBXH đề ra một số chỉ tiêu: phấn đấu giải quyết việc làm cho 32.000 lao động; tuyển sinh, đào tạo nghề cho 31.000 lao động; triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghiệp hỗ trợ; triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực dịch vụ Logistics; Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách cho người có công; Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”…

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác năm 2016-2017, đóng góp tích cực trong trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội năm 2017 và 7 tập thể đã có nhiều thành tích trong hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ; Sở LĐ-TBXH tặng Giấy khen cho 12 tập thể 7 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác xã hội, công tác đào tạo nghề.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong hoạt động trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và trong cơ sở bảo trợ xã hội 2017.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong hoạt động trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và trong cơ sở bảo trợ xã hội 2017.

Nguồn:baobariavungtau.com.vn