Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018
04:05 | 11/01/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (11/01), tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh chủ trì Hội nghị giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018. Tham dự Hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình phát biểu kết luận Hội nghị

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ đủ 17 tuổi trong năm là 7.105 thanh niên đạt 0,68% so với dân số, đã đăng ký được 7.082 thanh niên đạt 100% so với tổng số thanh niên thuộc diện đăng ký, trong đó có 6.582 thanh niên đăng ký trực tiếp đạt 92,93% tăng 2,02% so với năm 2016. Độ tuổi từ 18-25 tổng số là 49.428 công dân chiếm 4,77% so với dân số; đã phúc tra được 49.428 thanh niên đạt 100% so với số thanh niên trong độ tuổi có hộ khẩu thường trú tại địa phương; công tác xét duyệt và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đủ điều kiện gọi khám sức khỏe 7.500 công dân đạt 15,17% so với tổng số nguồn (trong đó, nguồn NVQS 7.117; nguồn NVCA 383). Trong năm 2018, số lượng đảng viên đăng ký nhập ngũ là 39 đảng viên đạt 2,78% so với chỉ tiêu giao quân (20 đảng viên chính thức và 19 đảng viên dự bị).

Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2018 cho các địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt sâu sắc Chỉ thị về công tác tuyển quân năm 2018; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt các bước tuyển quân theo đúng Luật nghĩa vụ quân sự; tổ chức niêm yết công khai danh sách rõ ràng, dân chủ và công bằng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức gắn với giáo dục truyền thống địa phương, gia đình và ý thức trách nhiệm cho thanh niên về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT