Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Giao ban nông nghiệp - nông dân - nông thôn
04:12 | 11/01/2018 Print   E-mail    

Sáng nay 11/01, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp giao ban về nông nghiệp - nông dân - nông thôn để đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại cuộc họp giao ban vào tháng 8-2017. Tham dự có ông Trần Đình Khoa – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại cuộc họp

Ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đến thời điểm hiện nay, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: rà soát mức độ an toàn các công trình thủy lợi và đề xuất các biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình xuống cấp; thẩm định các dự án đề nghị đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) để trình UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư; tập trung thu hồi đất và xây dựng các cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào NNƯDCNC; kiểm tra các cơ sở giết mổ, đẩy nhanh việc xây dựng các khu giết mổ tập trung; triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục, xử lý tình trạng ô nhiễm do các cơ sở chăn nuôi gây ra; thực hiện kế hoạch trồng rừng phủ xanh trên địa bàn tỉnh; mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nghiên cứu nhiều giải pháp nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân; tuyên truyền thúc đẩy mô hình hợp tác xã kiểu mới;…

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận và bàn các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao, đồng thời xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy để có hướng phát triển nông nghiệp – nông dân – nông thôn trong thời gian tới.

 Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp – nông dân – nông thôn. Ông nhấn mạnh, nông nghiệp – nông thôn và môi trường là những vấn đề mà Tỉnh luôn quan tâm, do đó trong năm 2018, các sở, ngành, địa phương cần chỉ đạo thực hiện sát sao để hoạt động ở các lĩnh vực trên đạt nhiều kết quả tích cực. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, Bí thư yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM của Tỉnh từ nay đến năm 2020, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện; tăng cường công tác vận động, tuyên truyền về xây dựng NTM đến các tầng lớp nhân dân để huy động nguồn lực xã hội một cách hiệu quả; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ vấn đề môi trường nông thôn, đặc biệt là xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm, bảo vệ hành lang an toàn nguồn nước; đồng thời, tăng cường công tác trồng rừng và đẩy mạnh việc kêu gọi đầu tư xã hội hóa để tăng tỷ lệ phủ xanh rừng trên địa bàn tỉnh; rút kinh nghiệm, chấn chỉnh lại các hoạt động nạo vét các công trình thủy lợi, có kế hoạch sử dụng nguồn khoáng sản sau nạo vét hợp lý.

Bí thư cũng yêu cầu các địa phương cần nghiên cứu chính sách để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, kết nối với người dân địa phương trong sản xuất để tạo đầu ra bền vững; tiếp tục thúc đẩy đề án NNƯDCNC, chú trọng trong công tác thẩm định năng lực của doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chủ trương của Tỉnh để đầu tư không đúng mục đích; quan tâm đến hiệu quả của đề án phát triển chuỗi sản phẩm nông nghiệp sạch; hạn chế việc phát triển tàu cá công suất nhỏ, nâng cao năng suất, chất lượng khai thác thủy sản đánh bắt hải sản có giá trị cao; kiểm soát môi trường của chế biến hải sản, nghiên cứu các mô hình chuyển đổi để giảm bớt số lượng cơ sở chế biến hải sản nhỏ lẻ.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT