Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2017
04:35 | 12/01/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (12-1), Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Hà Hải - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, tình hình hoạt động tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực, đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 là 71.194,2  tỷ đồng, đạt 106,8% so với dự toán, trong đó thu dầu thô là 28. 606,2 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu là 17.712,5 tỷ đồng, thu nội địa là 24.875,5 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2017 là 16.418,7 tỷ đồng, đạt 107,2% so với dự toán, trong đó, chi đầu tư phát triển là 8.232,8 tỷ đồng, đạt 115,2% so dự toán, chi thường xuyên là 7.715,8 tỷ đồng, đạt 102% so với dự toán.

Năm 2018, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho Bạc nhà nước phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về thu chi ngân sách do Nhà nước giao. Cụ thể, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước là 64.217,656 tỷ đồng, bằng 96,3 % so với dự toán năm 2017, tổng chi ngân sách địa phương là 17.667,145 tỷ đồng, bằng 115,4% so với dự toán năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đánh giá cao những kết quả đã đạt được về công tác quản lý tài chính - ngân sách của Sở Tài chính trong năm 2017. Để ngành tài chính của địa phương phát triển ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cho UBND Tỉnh khai thác có hiệu quả các nguồn thu, kể cả các nguồn thu ngoài ngân sách để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; tăng cường kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả các khoản chi; huy động vốn đầu tư bằng hình thức xã hội hóa, hợp tác công tư và các nguồn vay ưu đãi từ các tổ chức tài chính quốc tế nhằm góp phần giảm áp lực chi từ ngân sách nhà nước; lập thủ tục bán đấu giá tài sản nhà, đất thuộc trụ sở cơ quan nhà nước còn dôi dư; tiếp tục tổ chức rà soát, sắp xếp lại các chương trình, đề án thực hiện trong năm 2018, nhất là rà soát, loại bỏ các chương trình, đề án không hiệu quả; đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đảm bảo tăng tính tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp; tăng cường thực hiện công tác rà soát, quản lý chặt chẽ tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo quy định của Luật Quản lý tài sản công; chủ động phối hợp tham mưu thực hiện lộ trình thoái vốn, rút vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa nhằm bảo toàn vốn nhà nước, khuyến khích các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư vào doanh nghiệp; tích cực giám sát, tăng cường vai trò và chức năng của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trong việc cùng với nhà nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ - công chức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, nghiệp vụ chuyên môn.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng Cờ thi đua năm 2017 của Bộ Tài chính cho Sở Tài chính vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua ngành tài chính; tặng bằng khen của Bộ Tài chính cho 2 tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tài chính; tặng bằng khen của Tỉnh đối 2 các tập thể và 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tài chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long tặng Cờ thi đua năm 2017 của Bộ Tài chính cho Sở Tài chính

 

Ông Lê Ngọc Khánh, Giám đốc Sở Tài chính tặng bằng khen của Bộ Tài chính cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tài chính

 

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT