Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ, giải pháp về mục tiêu phát triển con người
11:35 | 01/02/2018 Print   E-mail    

Chiều nay 01-2, Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, giải pháp về mục tiêu phát triển con người đã tổ chức Hội nghị giao ban nhằm cụ thể hóa các nội dung nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Xinh – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực; các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Tháng 11/2017, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã tổ chức Hội thảo về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trên cơ sở các báo cáo và ý kiến phát biểu tại Hội thảo, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp, bố trí nguồn lực và chỉ đạo các Sở ngành, địa phương thực hiện, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: y tế, giáo dục, môi trường, nhà ở, đời sống văn hóa, an ninh trật tự…

Sau khi nghe các đại biểu báo cáo, ông Đặng Minh Thông đề nghị các Sở, ngành tiến hành rà soát các chính sách của Trung ương và địa phương đang được thực hiện trên địa bàn tỉnh, từ đó xác định mục tiêu và giải pháp thực hiện trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn cụ thể. Bên cạnh đó, các sở ngành, địa phương cũng cần nhìn nhận, chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém và đưa ra phương án khắc phục. Ông cũng đề xuất các đơn vị tham mưu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng bộ tiêu chí dựa trên các tiêu chí hội nhập quốc tế, phát động phong trào thi đua trong công tác nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ngoài ra, tỉnh cũng cần tiến hành triển khai phần mềm đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan công quyền.

Ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, giải pháp về mục tiêu phát triển con người phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xinh thay mặt lãnh đạo tỉnh khẳng định quyết tâm xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu thành địa phương đáng sống. Ông đánh giá cao sự chủ động của các Sở ngành, Đoàn thể trong công tác xây dựng kế hoạch hành động phục vụ cho mục tiêu trên; đồng thời lưu ý những nội dung chính trong từng lĩnh vực cần tập trung thực hiện. UBND tỉnh được yêu cầu sớm xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2018 – 2020; xác định nguồn lực và các giải pháp phải làm; phân công cơ quan, cá nhân chủ trì, phối hợp; phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong thời gian tới.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT