Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
02:26 | 06/02/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (06/02), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2017. Đến tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và 94 đại biểu là người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị.

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 7.434 hộ, 31.722 khẩu với 28 thành phần DTTS tập trung chủ yếu ở huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân Thành, Đất Đỏ và thành phố Vũng Tàu. Năm 2017, toàn tỉnh có 94 người có uy tín được bình chọn từ 93 thôn, ấp đại diện cho 08 thành phần dân tộc: Hoa, Châu Ro, Khơ-me, Kinh, Tày, Nùng, Mường, Thái. 

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, năm 2017, UBND tỉnh cấp kinh phí trên 114 tỷ đồng để thực hiện các Chương trình, Đề án, chính sách vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó, thực hiện 31 công trình đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu gồm: công trình giao thông, điện, nước, công trình thủy lợi, nhà văn hoá; hỗ trợ con giống cho 291 hộ, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi; hỗ trợ cho 167 hộ xây nhà ở, 262 hộ xây nhà vệ sinh, lắp nước sinh hoạt cho 220 hộ, mắc điện kế cho 120 hộ; hỗ trợ tiền mặt cho 720 hộ nghèo sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; trợ cấp Tết cho 1.051 hộ DTTS nghèo, 400 sinh viên dân tộc...

Về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, lực lượng người có uy tín đã có nhiều đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tích cực vận động đồng bào DTTS tham gia các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo”…

Kế hoạch năm 2018, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức tuyên truyền và thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng DTTS” theo Quyết định số 2561/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với các ngành và UBND huyện rà soát, bổ sung thay thế người có uy tín năm 2018, đặc biệt là xây dựng lực lượng cốt cán trong đồng bào DTTS.

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận công lao đóng góp của Người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Ông đề nghị trong thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đầu tư về mọi mặt để xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội cho vùng đồng bào DTTS; triển khai đồng bộ có hiệu quả các chương trình, chính sách đầu tư cho vùng đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc và hộ nghèo; nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nghèo bền vững và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân. Đồng thời, Phó Chủ tịch cũng đề nghị Người có uy tín tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, pháp luật về dân tộc; tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động trái phép; xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng thôn ấp vững mạnh về chính trị, kinh tế - văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 09 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS năm 2017. 

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT