Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018
08:21 | 06/02/2018 Print   E-mail    

Chiều ngày 06/02, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ ngành, đoàn thể liên quan ở Trung ương và các địa phương. Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Theo báo cáo của Cục Quản lý chất lượng nông lâm và thuỷ sản, điều kiện đảm bảo ATTP của cơ sở và chỉ số ATTP các nhóm sản phẩm chủ lực đã có chuyển biến đáng kể; vấn đề ATTP đang được kiểm soát khá chặt chẽ, đặc biệt đã giải quyết dứt điểm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giảm thiểu lạm dụng hóa chất kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đưa tạp chất vào tôm, tiêm thuốc an thần cho gia súc trước khi giết mổ... Năm 2017, toàn ngành đã kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 59.323 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông lâm thủy sản, phát hiện 10.756 cơ sở vi phạm, xử phạt 9.967 cơ sở với tổng số tiền xử phạt hơn 80,2 tỷ đồng; phối hợp với Bộ Công an thanh, kiểm tra 293 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 3,9 tỷ đồng đối với 100 cơ sở bơm chích tạp chất, sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất.

Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP đã tăng lên 97,33% (năm 2016 là 91%); tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp được kiểm tra đạt yêu cầu đã tăng lên 93,16% (năm 2016 là 89,9%). Kết quả phân tích trong 8.090 mẫu nước tiểu, 1.052 mẫu thịt tại các cơ sở giết mổ trên cả nước trong năm 2017 không phát hiện mẫu vi phạm chất cấm Salbutamol; tỷ lệ mẫu thịt tươi vi phạm về chỉ tiêu kháng sinh là 0,63%, giảm gần 3 lần so với năm 2016; tỷ lệ mẫu thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản vi phạm chỉ tiêu hoá chất, kháng sinh là 0,89%, con số này  so với năm 2016 là 1,07%; tỷ lệ mẫu rau, củ, quả vi phạm chỉ tiêu về dư lượng thuốc BVTV là 0.6%, con số này trong năm 2016 là 2,05%.

Trong năm 2017, Bộ đã tăng cường chỉ đạo các địa phương tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn, kiểm soát ATTP ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Hầu hết các tỉnh đã triển khai vận động, hỗ trợ sản xuất nông sản, thủy sản  theo tiêu chuẩn VietGAP. Tính đến thời điểm hiện nay trên phạm vi toàn quốc đã có 63/63 tỉnh/thành phố xây dựng thành công 746 mô hình điểm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, trong đó 382 chuỗi đã được giám sát, xác nhận sản phẩm được kiểm soát ATTP theo chuỗi.

Phát huy những kết quả đã đạt được, ngày 23/1/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã Ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo ATPT trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 với mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý ATTP; phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về ATTP cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Về mục tiêu cụ thể, Bộ phấn đấu đến cuối năm 2018, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm qui định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản; ô nhiễm vi sinh trong thịt, thủy sản giảm 10% so với năm 2017. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (xếp loại A, B) tăng 10% so với năm 2017. 

Trong năm 2018, Bộ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường năng lực thực thi pháp luật của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, huy động mạnh mẽ sự tham gia của các lực lượng sản xuất kinh doanh và nguồn lực xã hội đảm bảo hiệu lực và hiệu quả quản lý ATTP nông sản; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp quyết liệt đảm bảo ATTP nhóm sản phẩm tươi sống, đối tượng sản xuất kinh doanh, giết mổ nhỏ lẻ; trọng tâm là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất nông, thủy sản.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, công tác kiểm tra điều kiện ATTP cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản, kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong nuôi trồng thủy sản; kiểm tra đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản theo đúng kế hoạch đã được triển khai đúng tiến độ. Hầu hết các cơ sở có ý thức tốt trong vấn đề đảm bảo ATTP. Về lấy mẫu giám sát ATTP được thực hiện xuyên suốt, lấy mẫu có trọng tâm, trọng điểm, tập trung lấy mẫu các sản phẩm có nguy cơ cao. Qua hoạt động lấy mẫu đã đánh giá được thực trạng về ATTP; giám sát chặt chẽ các cơ sở trong việc sử dụng các hóa chất, kháng sinh cấm; nâng cao nhận thức về vấn đề an ATTP của cơ sở; cảnh báo cho người tiêu dùng đối với các sản phẩm không an toàn đồng thời có kế hoạch quản lý phù hợp trong năm 2018. Công tác ATTP có sự phối hợp của các đơn vị đã kịp thời phát hiện và xử lý sớm những trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó toàn tỉnh đã có 17 chuỗi sản phẩm thuộc 49 cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản đã được Ban quản lý đề án chuỗi thực phẩm an toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP theo chuỗi thực phẩm an toàn.

Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 tại điểm cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Văn Tám yêu cầu các địa phương tăng cường đảm bảo thực phẩm nông sản an toàn trước, trong và sau Tết; chú trọng công tác kiểm soát dịch bệnh; thanh tra đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, cung ứng thực phẩm trên thị trường, đặc biệt là các cơ sở giết mổ, cung cấp sản phẩm tươi sống; tổ chức tốt công tác quảng bá, kết nối những sản phẩm an toàn, đã được xác nhận đến người tiêu dùng.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT