Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
12:16 | 08/02/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (08/02), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có các đồng chí: Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Thanh Phong, Giám đốc sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh tại điểm cầu BR-VT

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước trong năm vừa qua. Trong đó, công tác cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường pháp lý, hành chính thông thoáng, thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, thúc đẩy nền kinh tế của cả nước.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, năm 2017, Chính phủ đã ban hành 17 Nghị quyết phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; đã ban hành 04 Nghị quyết yêu cầu các Bộ rà soát, loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, hạn chế cạnh tranh lành mạnh và gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Bộ Công thương đã ban hành phương án cắt giảm 675/1.216 điều kiện kinh doanh; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 118/345 điều kiện đầu tư kinh doanh; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất bãi bỏ 01 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, sửa đổi 76/163 điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (chiếm 46,63%); Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đề xuất bãi bỏ 41,3% và đơn giản hóa 43,7% tổng số điều kiện kinh doanh; Văn phòng Chính phủ tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn và những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn.

Những nỗ lực CCHC thời gian qua đã có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và được người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Từ đầu năm đến nay, đã có gần 127.000 doanh nghiệp thành lập mới. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng cao nhất trong 10 năm qua, đạt khoảng 17,5 tỷ đô la Mỹ. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc so với năm 2016, xếp thứ 68/190 quốc gia và nằm trong nhóm dẫn đầu của các nước ASEAN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Quốc chủ trì tại điểm cầu BR-VT

Phương hướng năm 2018, Ban Chỉ đạo đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật, trong tâm là hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, quản lý công chức, viên chức, thể chế liên quan đến doanh nghiệp, khắc phục dứt điểm tình trạng nợ đọng việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh; Các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện rà soát cắt giảm và đơn giản hóa TTHC; Thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

*Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đến nay toàn tỉnh đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 tại 22 cơ quan, đơn vị (gồm 15 sở, ngành và 07 huyện, thành phố), cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 với tất cả các thủ tục hành chính, trong đó mức độ 3 với 599 thủ tục, mức độ 4 với 218 thuộc các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, ngành công thương, xây dựng, khoa học và công nghệ, tài chính. Trong năm 2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh cũng đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 0,5 đến 10 ngày; trong đó các sở, ngành thuộc tỉnh đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết với 453 thủ tục, đạt 31,5%; 08/08 UBND cấp huyện đã ban hành danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền, mỗi huyện cắt giảm từ 63 đến 97 thủ tục hành chính, đạt từ 22,9% đến 35,2%; đối với UBND cấp xã, mỗi xã cắt giảm từ 41 đến 80 thủ tục hành chính, đạt 32% đến 62,5%.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT