Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
06:01 | 06/03/2018 Print   E-mail    

Chiều nay 06-3, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (NSND), “Nghệ sĩ ưu tú” (NSUT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành họp để thông qua danh sách các nghệ sĩ được đề nghị xét tặng các danh hiệu nêu trên. Ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

 

 

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, sau khi xem xét thành tích của từng cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn tại Nghị định 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các Hội đồng cơ sở đã đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSUT tỉnh BR-VT xem xét, thông qua hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND, NSUT cho 05 nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh (02 NSND và 03 NSUT).

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong Hội đồng, ông Đặng Minh Thông đánh giá công tác xét tặng danh hiệu của các Hội đồng cơ sở vẫn còn thiếu tính thống nhất, hồ sơ của các nghệ sĩ được đề xuất xét tặng còn nhiều thiếu sót nên chưa thể xem xét thông qua. Ông yêu cầu Sở Văn hóa và Thể Thao (cơ quan thường trực của Hội đồng) tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ, lấy thêm ý kiến đánh giá của Hội Văn học nghệ thuật, các cơ quan Đảng, Đoàn thể nơi nghệ sĩ đã và đang công tác nhằm tăng tính thuyết phục cho việc đề cử.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT