Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo đề cương Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh BR-VT.
10:21 | 06/03/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (06-3), ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo đề cương xây dựng Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 20 18 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự họp còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là đơn vị tư vấn cho Sở Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng Đề án phát triển đô thị thông minh (ĐTTM).  Báo cáo tại cuộc họp, đơn vị tư vấn cho biết quan điểm xây dựng ĐTTM là việc ứng dụng CNTT trong quá trình hiện đại hóa và hình thành các yếu tố hướng đến nền kinh tế trí thức; đó là một quá trình, cần phải có lộ trình thích hợp, lấy người dân làm trung tâm và lấy việc cải thiện công tác quản trị chính quyền làm phương tiện. Phát triển ĐTTM cần sự phối hợp 3 yếu tố động lực: công nghệ, chính sách và nguồn lực. Để xây dựng ĐTTM, trước tiên phải xây dựng Khung kiến trúc ĐTTM, tiếp đến cần xác định cơ sở hạ tầng (gồm: Trung tâm dữ liệu, CSDL, Big Data,…), xác định hệ thống các trung tâm quản lý điều hành và xác định các lĩnh vực thông minh. Đơn vị tư vấn đề xuất các lĩnh vực thông minh ưu tiên triển khai tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là: chính quyền điện tử, giáo dục, y tế, du lịch, môi trường, xây dựng, giao thông vận tải, an ninh an toàn; đồng thời cũng đề xuất chọn thí điểm triển khai mô hình ĐTTM tại TP. Vũng Tàu.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tại cuộc họp

Đại diện Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh cho biết ngành mình đã và đang triển khai một số công việc để xây dựng các lĩnh vực thông minh theo chủ trương của Tỉnh (như: y tế thông minh, giao thông thông minh, giáo dục thông minh,…) . Đại diện các đơn vị đề nghị việc xây dựng Đề án ĐTTM cần phải thống nhất với nội dung các đề án lĩnh vực thông minh mà các ngành đang làm. Ngoài ra, để có thể đóng góp ý kiến cho đề cương xây dựng Đề án ĐTTM, đại diện các đơn vị đề nghị đơn vị tư vấn cần nêu cụ thể hơn những nội dung cần phải làm đối với từng lĩnh vực.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Đề cương Đề án ĐTTM cụ thể hơn, có định hướng và lộ trình rõ ràng; lấy ý kiến của các sở ngành có liên quan sau đó tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo CNTT vào đầu tháng 4/2018. Ông cũng yêu cầu các ngành đã được chỉ đạo triển khai các lĩnh vực thông minh như Giáo dục, Y tế, Giao thông,… cần phải phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông để tham gia đề xuất nội dung liên quan đến ngành mình trong Đề án ĐTTM của tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT