Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo việc triển khai các hoạt động hợp tác với thành phố Padang, Indonesia
11:35 | 12/03/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (12-3), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc đã chủ trì cuộc họp để nghe Sở Ngoại vụ báo cáo việc triển khai các hoạt động hợp tác với thành phố Padang, Indonesia. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Vũng Tàu và các sở, ban, ngành có liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ, trong năm 2018 chương trình hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Padang, Indonesia dự kiến sẽ bao gồm các hoạt động như: trưng bày các sản phẩm thương mại, du lịch giữa 2 địa phương; thành phố Padang sẽ sang Bà Rịa - Vũng Tàu học tập kinh nghiệm về lĩnh vực nông nghiệp; Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ qua thành phố Padang học tập về một số lĩnh vực nổi bật. Trong hoạt động trưng bày sản phẩm thương mại, dụ lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Padang, Tỉnh sẽ trưng bày các sản phẩm nhằm giới thiệu các nét tiêu biểu về văn hóa, du lịch; các tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm văn hóa đặc trưng; các chương trình về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chương trình xúc tiến đầu tư...của địa phương.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, bàn bạc để thống nhất các kế hoạch, chương trình hợp tác giữa thành phố Padang và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về các nội dung như đã nêu trên.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc yêu cầu Sở Ngoại vụ làm đầu mối chủ trì liên hệ với thành phố Padang, Indonesia để thống nhất các kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với thành phố Padang, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh. Ông cũng yêu cầu các sở: Du lịch, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp thực hiện các nội dung theo lĩnh vực quản lý...

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn