Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai - Bến Đình
04:09 | 12/03/2018 Print   E-mail    

Chiều nay 12/3, ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai – Bến Đình, thành phố Vũng Tàu. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, UBND thành phố Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

 

Được biết, Dự án căn cứ dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai – Bến Đình do Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2012. Đây là Dự án cảng biển thuộc danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 3, Điều III mục A Phụ lục I Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng diện tích khu đất để triển khai Dự án khoảng 163,3 ha. Đến nay, Công ty đã được UBND tỉnh cho thuê 81,9 ha đất sử dụng và hoàn thành một số hạng mục của Dự án gồm: san lấp mặt bằng, đầu tư hệ thống bãi đá cấp phối cao độ +5,5, hệ thống cấp thoát nước, đường dây cáp ngầm trung thế 22KV và trạm biến áp hợp bộ và các thủ tục đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Tại cuộc họp, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đã đề xuất Tỉnh xem xét, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để Công ty được hưởng các ưu đãi đối với Dự án về thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế nhập khẩu trang thiết bị phục vụ Dự án; thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo các quy định hiện hành.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc về cơ bản đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như đề xuất. Tuy nhiên, Công ty phải liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn các thủ tục xin ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phó Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở, ngành liên quan xác định lại khu đất 81,4 ha cần thu hồi còn lại đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thủ tục thu hồi đất trước 31/3/2018.

* Cũng trong cuộc họp chiều nay, ở một nội dung khác, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đã đồng ý đề nghị của Sở Xây dựng về việc thu hồi chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Chí Linh – Cửa Lấp tại phường 12, thành phố Vũng Tàu. Phó Chủ tịch giao Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục thu hồi Dự án.

Cổng TTĐT tỉnh BRVT