Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp Thường trực UBND tỉnh: thông qua tiêu chí xét chọn nhà đầu tư Khu công nghiệp Long Hương; cho chủ trương 03 dự án trong các khu công nghiệp.
01:55 | 13/03/2018 Print   E-mail    

Sáng ngày 13/3, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe các Sở, ngành báo cáo một số nội dung. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc, Đặng Minh Thông, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Tiêu chí xét chọn nhà đầu tư Khu công nghiệp Long Hương, huyện Tân Thành

Tại cuộc họp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đề xuất các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Long Hương gồm 05 tiêu chí: suất đầu tư dự án, năng lực kinh nghiệm – pháp lý nhà đầu tư, năng lực tài chính, tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Sau khi nghe Ban Quản lý các Khu công nghiệp báo cáo cùng các ý kiến của của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình đồng ý thông qua các tiêu chí xét chọn nhà đầu tư Khu công nghiệp Long Hương như nêu trên. Tuy nhiên, Chủ tịch cũng đề nghị Ban Quản các Khu công nghiệp tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp và tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các tiêu chí xét chọn, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ trương đầu tư một số dự án trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban Quản lý các Khu công nghiệp báo cáo xin chủ trương cấp mới 03 dự án, tổng vốn là 895,5 tỷ đồng. Các dự án này thuộc các ngành nghề như: sản xuất gia công sắt thép và kim loại; sản xuất các loại khí công nghiệp; đầu tư, xây dựng kho, Bãi chứa hàng hóa và dịch vụ logistics.

Mục tiêu các dự án nêu trên không thuộc loại hình ngành nghề hạn chế và không thu hút đầu tư theo Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh BR-VT và tuân theo theo Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh về Ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư và danh mục các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư trên địa  bàn tỉnh BR-VT.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình đồng ý về chủ trương 03 dự án cấp mới nêu trên.

Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu xử lý chất thải Tóc Tiên mở rộng của Công ty CP Đầu tư Bạch Quang

Cũng tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu xử lý chất thải Tóc Tiên mở rộng của Công ty CP Đầu tư Bạch Quang tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. Diện tích sử dụng đất khoảng 22,6 ha, tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến hơn 161 tỷ đồng.

Mục tiêu dự án là đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên mở rộng theo hình thức xã hội hóa.

Sau khi nghe ý kiến của của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy chế hoạt động của Khu xử lý chất thải tập trung 100 hecta Tóc Tiên. Ông cũng yêu cầu Công ty CP Đầu tư Bạch Quang phải xây dựng phương án kinh doanh để xem xét.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT