Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
04:11 | 13/03/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (13/3), Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh trong năm 2017. Cùng tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Thanh tra tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án Dân sự và UBND huyện, thành phố.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2017 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 04/8/2017 về khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Chương trình hành động số 10235/CTHĐ- UBND ngày 24/10/2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh”; công văn số 10600/UBND-VP ngày 01/11/2017 chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Kết quả giải quyết KNTC từ tháng 01/2017 đến tháng 10/2017: UBND tỉnh đã nhận 2.112 đơn (trong đó có 995 đơn khiếu nại; 96 đơn tố cáo; 919 đơn kiến nghị; 102 đơn phản ánh) và đã ban hành 138 quyết định giao nhiệm vụ xác minh, 138 thông báo thụ lý khiếu nại; 14 quyết định thụ lý tố cáo. Tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh là 447 đơn, đã giải quyết 342/447 đơn đạt 76,51%; đang tiếp tục giải quyết 105 đơn (98 đơn khiếu nại và 07 đơn tố cáo). Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, tranh chấp quyền sử dụng đất…

Tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn giám sát đã phát biểu một số ý kiến xung quanh các nội dung như: tỷ lệ giải quyết đơn theo kế hoạch chưa đạt; số vụ việc KNTC tập trung đông người vẫn còn; cần làm rõ nguyên nhân cụ thể của các vụ việc còn tồn đọng; đề nghị có giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết KNTC...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Yến - Trưởng Đoàn giám sát - đề nghị UBND tỉnh và các, sở, ban, ngành tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh”. Đồng thời, Bà cũng đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; củng cố kiện toàn nhân sự làm công tác giải quyết KNTC ở các cấp; chỉ đạo rà soát lại những vấn đề khó khăn, vướng mắc, báo cáo Thường trực UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định./.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT.