Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thông qua dự thảo Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm.
02:34 | 05/04/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (05/4), ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Dự thảo Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh BR-VT bao gồm 4 chương, 17 điều. Quy định này được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Trong dự thảo Quy định đưa ra nhiều tiêu chuẩn về xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; đặc biệt là điều kiện về an toàn nguồn nước và bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi. Theo đó, vị trí, địa điểm xây dựng các cơ sở chăn nuôi phải đáp ứng các yêu cầu là không xây dựng trong khu đô thị, khu dân cư tập trung, trung tâm xã và phải nằm ngoài phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt. Cơ sở chăn nuôi tập trung được yêu cầu phải cách điểm thu nước vào các nhà máy nước phục vụ sinh hoạt không nhỏ hơn 200m về phía hạ lưu đối với các công trình khai thác nước mặt trên sông, suối, kênh, rạch; không nhỏ hơn 1.500m đối với công trình khai thác nước từ hồ chứa trên sông, suối…

Về yêu cầu bảo vệ môi trường, các cơ sở chăn nuôi phải đáp ứng được các yêu cầu như: phải có hàng rào hoặc tường bao quanh; từ hàng rào hoặc tường rào bao vào khu chuồng trại phải có một vành đai xung quanh, trên diện tích của vành đai không được phép đổ phân và các chất thải khác; vành đai xung quanh có chiều rộng cụ thể là 20m đối với cơ sở chăn nuôi tập trung và 10m đối với cơ sở hộ chăn nuôi; định kỳ vệ sinh chuồng, trại, bảo đảm phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh; thường xuyên vệ sinh, nạo vét hệ thống thoát nước, không để ứ đọng, tránh phát sinh mùi hôi, ruồi, muỗi; phải có đủ diện tích để bố trí nơi chứa chất thải, hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường,...

Ngoài ra, dự thảo Quy định này cũng đưa ra những yêu cầu về thu gom xử lý chất thải, tái sử dụng nước thải sau khi xử lý cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp; đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của chủ cơ sở chăn nuôi, UBND cấp xã, cấp huyện và các sở, ngành có liên quan.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các địa phương rà soát, tiếp tục đóng góp ý kiến gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản để Sở  tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT