Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo Đề án Tăng cường năng lực Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
03:48 | 06/04/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (06/4), ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ CHí Minh (Đơn vị tư vấn) báo cáo Đề án Tăng cường năng lực Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Việc triển khai Đề án nhằm tăng cường năng lực Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (QTTNMT) trong thực hiện giám sát môi trường ngoài thực địa, giám sát môi trường tự động và nâng cấp hệ thống chất lượng phòng thí nghiệm để có thể quản lý kết nối được dữ liệu chất lượng môi trường với dữ liệu phát thải từ doanh nghiệp sản xuất; qua đó, thiết lập được mối quan hệ nguyên nhân – hậu quả để có những kiểm soát thích hợp đáp ứng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể của Đề án là đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Trung tâm QTTNMT đảm bảo đầy đủ về số lượng, có chuyên môn cao và có thể sử dụng các trang thiết bị mới hiện đại, đáp ứng được chức năng nhiệm vụ được giao; hoàn thiện mạng lưới quan trắc tự động nước mặt, nước biển, không khí để giám sát chất lượng môi trường tại những nơi, những vùng chịu tác động mạnh mẽ của hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bổ sung vị trí dễ bị tác động, các điểm nóng về nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh…

Đề án đề xuất lộ trình thực hiện từ năm 2018 đến năm 2025; sau đó căn cứ hiện trạng thực tế, đánh giá cụ thể sẽ có kế hoạch tiếp theo đến năm 2030. Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến hơn 500 tỷ đồng cho giai đoạn 2018-2025.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường và Đơn vị tư vấn báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đề nghị Đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp bổ sung, hoàn chỉnh Đề án Tăng cường năng lực Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, báo cáo Thường trực UBND tỉnh.

* Cũng tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đợt điều chỉnh này Sở dự kiến thực hiện các công việc: điều tra, nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực trạng hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xác định phương hướng, mục tiêu thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trong giai đoạn tới; khảo sát các khu vực dự kiến bổ sung quy hoạch, khoanh định chi tiết các khu vực mỏ, xác định các mỏ bổ sung vào quy hoạch và loại khoáng sản cần đầu tư thăm dò, khai thác và tiến độ thăm dò, khai thác; xác định quy mô, công suất khai thác, yêu cầu công nghệ khai thác; tổng hợp các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đã được phê duyệt…

Thời gian qua, Sở đã tổ chức thực hiện các công việc: tổng hợp ý kiến của các địa phương và doanh nghiệp liên quan đến điều chỉnh quy hoạch; điều tra khảo sát tổng cộng 34 khu vực với diện tích 2.727 ha. Qua kết quả điều tra khảo sát đã khoanh định tạm thời 18 khu vực có khả năng bổ sung vào quy hoạch với diện tích 830 ha, 16 khu vực không đủ điều kiện bổ sung vào quy hoạch; ...

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc cơ bản thống nhất với đề cương thực hiện dự án, đồng thời ông đề nghị các địa phương rà soát và đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp khảo sát thêm các khu vực khác ngoài 18 khu vực đã khảo sát khoanh định tạm thời có khả năng bổ sung vào quy hoạch.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT