Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo Dự thảo Nghị quyết thực hiện các giải pháp chấm dứt tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài
04:19 | 09/04/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (09/4), ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đã chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành và địa phương liên quan để thông qua Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các giải pháp chấm dứt tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài.

Được biết, thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các Sở, ban, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng của Tỉnh đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp tuyên truyền, vận động chủ tàu cá và ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái pháp luật. Tuy nhiên, trong năm 2017, tình hình tàu cá và ngư dân của Tỉnh vi phạm vùng biển các nước khai thác hải sản trái phép, bị bắt giữ, xử lý có chiều hướng gia tăng so với những năm trước đây, do đó đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Tại cuộc họp, Ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cho biết, hiện nay tỉnh BR-VT có gần 6.300 tàu cá, trong đó có gần 3.100 tàu có khả năng đánh bắt xa bờ. Từ năm 2010 đến 2017, toàn Tỉnh đã có 307 tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, nhiều nhất là huyện Long Điền, thành phố Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc.

Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2018, cơ bản giải quyết được tình hình tàu cá và ngư dân của Tỉnh xâm phạm vùng biển nước ngoài và đến năm 2020 chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển các nước bị bắt giữ, xử lý. Đồng thời phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn tất việc thực hiện Đề án chuyển đổi tàu xa bờ hoạt động nghề lưới kéo và tiến tới chấm dứt loại hình tàu khai thác nghề lưới kéo; 100% tàu cá khai thác hải sản xa bờ lắp đặt thiết bị định vị vệ tinh và thiết bị giám sát hành trình theo qui định của pháp luật Việt Nam; tổ chức thí điểm cho 05 đến 10 tàu hoạt động nghề lưới vây và nghề câu vàng đi hợp tác khai thác vùng biển Brunei.

Để chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh BR-VT vi phạm vùng biển nước ngoài, Dự thảo đã đề ra 07 giải pháp thực hiện gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân và các tổ chức, cá nhân liên quan; chú trọng công tác quy hoạch, quản lý tàu cá, thực thi chính sách và thực hiện qui định về phát triển nghề cá; tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa và xử lý vi phạm; kiểm soát tình trạng khai thác thủy sản mang tính hủy diệt nguồn lợi, chống khai thác hải sản bất hợp pháp; thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để phát triển ngành khai thác hải sản; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Cũng tại cuộc họp, các Sở, ngành, địa phương đã có một số kiến nghị, đề xuất Tỉnh như: đặt mục tiêu vào tháng 01/2019, 100% tàu cá khai thác xa bờ của BR-VT gắn thiết bị định vị vệ tinh và phải bật thiết bị 24/24h trong quá trình đánh bắt, tiến tới quý 02/2019, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh BR-VT vi phạm vùng biển nước ngoài; chủ tàu cá cố tình vi phạm sẽ bị tước giấy phép có thời hạn và công khai trên thông tin đại chúng...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc về cơ bản đồng ý với nội dung Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các giải pháp chấm dứt tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài. Phó Chủ tịch giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến đóng góp của các Sở, ngành, địa phương để hoàn chỉnh nội dung Dự thảo Nghị quyết, đồng thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện.

*Liên quan đến vấn đề trên, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 793/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Mục đích thực hiện kế hoạch nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), không báo cáo và không theo quy định của tổ chức, cá nhân trong tỉnh nhằm khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC), phát triển nghề cá có trách nhiệm và giữ uy tín thương hiệu thủy sản của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ngư dân về ý thức tôn trọng và chấp hành các quy định của Pháp luật Việt Nam và các nước lân cận về việc khai thác hải sản trên biển nhằm chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khai thác hải sản trái phép trong và ngoài vùng biển Việt Nam.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT