Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Giao ban tài chính địa phương Quý I/2018
04:20 | 09/04/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (09/4), ông Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Quý I/2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý  II/2018. 

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong Quý I/2018, tình hình thu ngân sách địa phương đã đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu chi theo dự toán. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quý I/2018 khoảng 19.805,3 tỷ đồng, đạt 30,8% so với dự toán, trong đó thu từ dầu thô là 7.581,8 tỷ đồng, đạt 37,9% so với dự toán; thu từ thuế xuất nhập khẩu là 4.496,3 tỷ đồng đạt 30,2% so với dự toán; thu từ nội địa (không kể dầu) là 7.727,2 tỷ đồng, đạt 26,3%. Tổng chi ngân sách địa phương trong Quý I/2018 vào khoảng 3.458,7 tỷ đồng, đạt 19,6 % so với dự toán, trong đó, chi đầu tư phát triển là 1.793,6 tỷ đồng, đạt 20,9% so với dự toán; chi thường xuyên là 1.651,1 tỷ đồng, đạt 20,1%. 

Để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách trong Quý II/2018, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai, lồng ghép các chương trình, đề án có trùng lắp đối tượng để nâng cao hiệu quả chương trình, đề án; rà soát, xem xét các phương án khai thác, bán đấu giá các lô đất công nhằm huy động thêm nguồn thu cho ngân sách; sắp xếp, xử lý xe ô tô hiện có và ban hành tiêu chuẩn, định mức xe tô chuyên dùng, đồng thời tham mưu UBND tỉnh lộ trình mua sắm, thay thế xe ô tô mới trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đôn đốc Người đại diện phần vốn nhà nước và Đơn vị tư vấn thực hiện các trình tự, thủ tục thoái vốn nhà nước theo kế hoạch; hoàn chỉnh nội dung đánh giá kết quả hoạt động của các Quỹ và đề ra giải pháp đảm bảo các Quỹ hoạt động hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu đề ra,...

Tại cuộc họp, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Cục Thống kê tỉnh và Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiến tỉnh cũng đã báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị Quý I/2018, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động trong thời gian tới.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long đánh giá cao tình hình thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh trong Quý I/2018. Ông yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan đảm bảo ổn định, cân đối tình hình thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh trong Quý II/2018 đạt kế hoạch đề ra.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT