Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
04:34 | 09/04/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (09/4), Ban Chỉ đạo 138 (BCĐ) tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời là Trưởng BCĐ 138 chủ trì Hội nghị. Đến tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo 138 .

Các Đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo của Công an tỉnh (Thường trực BCĐ 138 tỉnh), trong năm 2017, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Nhiều văn bản đã được ban hành để triển khai nhiệm vụ như: Kế hoạch số 136/KH-UBND.BCĐ ngày 27/12/2016 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc thực hiện “Chương trình phòng chống mua bán người năm 2017”; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình phòng chống tội phạm đến năm 2020; Công văn số 130/UBND-VP ngày 14/12/2016 của BCĐ 138 tỉnh về việc mở “Cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017”; Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”; Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 về phê duyệt kinh phí thực hiện 02 Dự án truyền thông phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy…

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh cũng tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, BCĐ 138 các huyện, thành phố tiếp tục duy trì tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội bằng nhiều hình thức như: phát tờ rơi, tranh cổ động, biển hiệu, hội thảo chuyên đề, tập huấn kỹ năng, hệ thống truyền thanh công cộng tại xã, phường, thị trấn… Hiện nay, toàn tỉnh có 151 mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng (trong đó có 27 mô hình đi vào hoạt động); 39 loại mô hình đảm bảo an ninh trật tự với 1.505 đơn vị thực hiện và 138.597 thành viên tham gia.

Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm được tổ chức thực hiện có hiệu quả và kịp thời xử lý nguồn tin, góp phần tích cực cho công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm. Cụ thể, đã tiếp nhận, phân loại, tổ chức xác minh, xử lý 2.002 tin báo, tố giác về tội phạm; giải quyết 1.856 tin, đạt 92,7% cao hơn 2,7% so với chỉ tiêu đã đề ra.

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh xác định tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chương trình kế hoạch của Chính phủ, BCĐ 138 của Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ ngành liên quan về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội và quần chúng nhân dân, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phù hợp với thực tiễn từng địa bàn, đối tượng tuyên truyền; nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ của các  cơ quan chức năng; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học không có tội phạm và tệ nạn xã hội; đấu tranh, triệt phá các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, các đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy lớn, không để tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp...

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Tịnh - đề nghị Công an tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đại biểu tham dự Hội nghị, bổ sung phương hướng triển khai nhiệm vụ để báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Đồng thời, Ông yêu cầu các cấp, các ngành tập trung quan tâm, tăng cường chỉ đạo và có sự đánh giá, phân tích, dự báo chính xác kịp thời về công tác phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm; phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu BCĐ 138 tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm, trật tự xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai, thực hiện phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT