Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Giao ban xây dựng cơ bản tháng 4 năm 2018
03:51 | 13/04/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (13/4), ông Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 4 năm 2018. Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các Ban Quản lý dự án chuyên ngành của Tỉnh.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong quý I-2018, giá trị giải ngân vốn do Tỉnh quản lý là 829,936 tỷ đồng, đạt 15,26% tổng kế hoạch vốn năm 2018. Trong đó vốn ngân sách tỉnh là 829,936 tỷ đồng, nguồn vốn Trung ương đầu tư theo các chương trình và trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân. Kế hoạch năm 2018 khởi công xây dựng mới 45 dự án, đến nay đã khởi công xây dựng 5 dự án, 11 dự án đang tổ chức đấu thầu, 29 dự án đang thực hiện thủ tục lập và trình duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các Sở, ngành, địa phương đã báo cáo tiến độ thực hiện một số nội dung được UBND tỉnh giao như: việc bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến tránh quốc lộ 56; khảo sát vấn đề ô nhiễm nguồn nước tại bãi rác Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai); làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về các nội dung liên quan để triển khai dự án đường 991B; việc rà soát, thống kê quỹ đất công và tài sản thuộc sở hữu nhà nước; làm việc với Công ty Hóa dầu Long Sơn về hợp đồng thuê đất và tiền thuê đất thuộc dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam; khảo sát, điều chỉnh, bổ sung các mỏ vật liệu xây dựng vào Quy hoạch thăm dò khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn Tỉnh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030;…

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Trình phát biểu kết luận cuộc họp

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cùng ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan làm việc với chủ đầu tư các dự án để sớm triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải cập nhật và trình ban hành kịp thời đơn giá bồi thường, đơn giá xây dựng, đơn giá cắm mốc để chủ đầu tư áp dụng thực hiện; các địa phương cố gắng giải quyết nhanh vướng mắc các dự án còn tồn đọng, quan tâm đầu tư các tuyến đường qua vùng đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT