Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 4 năm 2018
03:20 | 09/05/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (09/5), ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và triển khai một số nhiệm trọng tâm tháng 5 năm 2018. Tham dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội trong 4 tháng đầu năm 2018 tăng so với cùng kỳ, cụ thể: giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,31%; nông nghiệp tăng 3,49%, ngư nghiệp tăng 4.07%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,28%, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 4,61%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 12,70%, số lượt khách lưn trú 1,16 triệu lượt tăng 11,88%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu tăng 17,58% ; kim ngạch nhập khẩu tăng 6,95%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2018 tăng 0,8% so với tháng 12/2017 và tăng 3,38% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách khoảng 26.256 tỷ đồng, đạt 40,89% so với dự toán năm 2018 và tăng 18,39% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương khoảng 4.378 tỷ đồng, đạt 24,78% dự toán, tăng 10,06% so cùng kỳ, trong đó: chi đầu tư phát triển 2.151 tỷ đồng, tăng 12,04%; chi thường xuyên 2.212 tỷ đồng, tăng 7,48%.

Trong 04 tháng đầu năm có 15 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư và điều chỉnh tăng vốn 03 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 206,1 triệu USD (vốn đăng ký mới: 178,1 triệu USD, vốn tăng thêm: 28 triệu USD); đăng ký 09 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 3.655 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 396 doanh nghiệp với tổng vốn 3.757,69 tỷ đồng, giảm 14,82% so cùng kỳ; ngoài ra đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 64 chi nhánh, văn phòng đại diện và đăng ký tăng vốn cho 29 doanh nghiệp với số vốn tăng 607,19 tỷ đồng, thành lập mới 06 HTX.

Các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa – thể thao triển khai cơ bản kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ được giao. An sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách đối với người lao động, người nghèo, đồng bào dân tộc và đối tượng bảo trợ xã hội…đều được quan tâm thực hiện; quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình đề nghị các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao cụ thể tại danh mục kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBND. Ông cũng yêu cầu các ngành, các cấp thuộc tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và chỉ số năng lực cạnh tranh (CPI) của tỉnh; tăng cường kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn