Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo tỉnh họp bàn phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ.
07:31 | 09/05/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (09-5), Tổ xây dựng phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (Ban BVCSSK) đã họp để thông qua dự thảo phương án sắp xếp trên. Ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời là Tổ trưởng tổ xây dựng phương án đã chủ trì cuộc họp.

 

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh là cơ quan thuộc Tỉnh ủy, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Ban BVCSSK cán bộ Trung ương. Ban BVCSSK cán bộ tỉnh có chức năng tham mưu về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Ban BVCSSK cán bộ tỉnh hiện có 16 biên chế, đang được phân công công tác và duy trì hoạt động của 02 cơ sở phòng khám tại TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa. Ban được trang bị các thiết bị y tế để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, khám, và điều trị ngoại trú cho hơn 3.000 cán bộ trên địa bàn tỉnh. Dự kiến trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp nhận chăm sóc sức khỏe cho thêm khoảng 700 đối tượng là người có công với cách mạng được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban BVCSSK cán bộ tỉnh nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của cán bộ ngày càng tốt hơn; góp phần giảm chi ngân sách Nhà nước.

Khi xây dựng phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cần đảm bảo các nguyên tắc: chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đội ngũ y, bác sĩ nhưng không làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; phát huy và sử dụng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, trang thiết bị y tế hiện đại của các Bệnh viện đa khoa tỉnh; giải thể bộ phận hành chính, phục vụ, đồng thời sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phải đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đúng theo quy định của Đảng, Nhà nước; sau khi được sắp xếp, đổi mới hoạt động, chất lượng công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ phải được nâng lên.

Tại cuộc họp, đại diện Ban BVCSSK cán bộ tỉnh đã đưa ra 03 phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban BVCSSK cán bộ tỉnh, mỗi phương án đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Với vai trò là Tổ trưởng tổ xây dựng Phương án, ông Đặng Minh Thông đề nghị Ban BVCSSK (cơ quan soạn thảo) tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện bản dự thảo phương án sắp xếp. Trong đó cần nêu rõ hiện trạng của Ban BVCSSK và đề xuất phương án giải quyết nhân sự của bộ phận hành chính khi giải thể Ban, phương án bàn giao cơ sở vật chất một cách hiệu quả và cơ chế tài chính của Ban sau khi sắp xếp lại. Ông cũng yêu cầu việc đề xuất các phương án phải dựa trên những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Tổ.

*Cũng trong cuộc họp chiều nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông đã nghe Sở Nội vụ trình bày báo cáo việc hợp nhất Hội Khuyến học và Hội Cựu Giáo chức huyện Tân Thành. Tham dự họp còn có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND huyện Tân Thành, Hội Khuyến học và Hội Cựu Giáo chức Tân Thành.

 

Tháng 7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2057/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất Hội Khuyến học và Hội Cựu Giáo chức huyện Tân Thành thành Hội Khuyến học và Cựu Giáo chức huyện Tân Thành.

Quyết định này được ban hành dựa trên đề nghị của UBND huyện Tân Thành tại tờ trình số 69/TTr-UBND. Sở Nội vụ cũng đã thẩm định hồ sơ và xác nhận việc hợp nhất Hội Khuyến học và Hội Cựu Giáo chức huyện Tân Thành không trái với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đầu năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tân Thành ngưng thực hiện việc sát nhập trên với lý do hai Hội có tôn chỉ, mục đích hoàn toàn khác nhau. Bên cạnh đó, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cũng đã có văn bản với nội dung không nhất trí việc sát nhập Hội nêu trên.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tích Đặng Minh Thông cơ bản đồng ý với đề xuất tiếp tục thực hiện thí điểm việc sát nhập Hội Khuyến học và Hội Cựu Giáo chức huyện Tân Thành theo quyết định đã ban hành.

* Hội Cựu giáo chức là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tất cả những người trước đây đã là nhà giáo, cán bộ, công nhân, nhân viên trong tất cả các trường học, các cơ sở và cơ quan giáo dục - đào tạo. Hội Cựu giáo chức được thành lập nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của Nhà giáo, tiếp tục góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

* Hội Khuyến học là tổ chức xã hội, tập hợp các lực lượng xã hội và công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước và nước ngoài tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập khu vực và quốc tế.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT