Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp Thường trực UBND tỉnh: thông qua đề xuất không cần xin chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư vào KCN.
11:24 | 10/05/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (10/5), ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp. Tham dự họp có các Phó chủ tịch UBND tỉnh: Lê Tuấn Quốc, Nguyễn Thanh Tịnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự thảo văn bản hướng dẫn thủ tục đầu tư và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo văn bản hướng dẫn thủ tục đầu tư đối với dự án có sử dụng đất bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh BR-VT hướng dẫn 9 thủ tục hành chính gồm: chấp thuận chủ trương đầu tư; thông báo thu hồi đất; cấp giấy phép quy hoạch hoặc chấp thuận về phương án tổng mặt bằng; đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; thu hồi đất, thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, tiền thuê đất; thẩm định phòng cháy, chữa cháy; cấp giấy phép xây dựng.

Theo quy định Luật Đầu tư 2014, tổng thời gian giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư là 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư. Tuy nhiên, đối với một số loại hình dự án (dự án có quy mô lớn, diện tích lớn, dự án có khả năng ảnh hưởng đến môi trường, an ninh, quốc phòng …), Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức họp để có ý kiến thống nhất về chủ trương dự án.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tổng thời gian UBND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư của dự án sẽ được rút ngắn còn không quá 17 ngày.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo văn bản nêu trên, trong đó lưu ý bổ sung các giải pháp cụ thể, để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện.

Quang cảnh cuộc họp

* Cũng tại cuộc họp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp báo cáo về việc ủy quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN, đối với dự án đầu tư vào KCN, Luật Đầu tư 2014 không có quy định về thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư (trừ các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh theo quy định) và thực tế hiện nay ở các tỉnh khác (Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh) nhà đầu tư không phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư dự án vào KCN.

Để từng bước cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện, minh bạch theo quy định pháp luật, Ban Quản lý các KCN kiến nghị UBND tỉnh cho phép Ban cấp phép đăng ký đầu tư mà không cần xin chủ trương của UBND tỉnh gồm các dự án như: (1) dự án sử dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kém theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ; (2) dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ; (3) dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất sản phẩm phần cứng, phần mềm; (4) các dự án tương tự đã đầu tư trong các KCN (không gây ô nhiễm môi trường); (5) đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics; dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ logistics; (6) dự án trên 5000 tỷ đồng có trong quy hoạch cấp thẩm quyền đã phê duyệt; (7) dự án đã có trong các quy hoạch ngành cấp thẩm quyền phê duyệt.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình đồng ý với đề xuất của Ban Quản lý các Khu công nghiệp với các nội dung như nêu trên.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT