Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo tình hình cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.
08:23 | 11/05/2018 Print   E-mail    

Chiều ngày 10/05, ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo một số vấn đề liên quan đến các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên địa bàn Tỉnh hiện nay có tổng cộng 70 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đang xây dựng hoặc đã hoạt động nhưng chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Trong đó, 61 cơ sở chưa có văn bản pháp lý về đầu tư, xây dựng đối với quy mô hoạt động hiện hữu của đơn vị hoặc không phù hợp với quy hoạch; 09 cơ sở của 08 đơn vị, công ty có văn bản pháp lý của cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động của cơ sở.

 

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, qua rà soát, thống kê danh mục các cơ sở đã xây dựng, đi vào hoạt động nhưng chưa có báo cáo ĐTM được phê duyệt đa số là các cơ sở thuộc loại hình chăn nuôi và chế biến hải sản. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do hầu hết các trại chăn nuôi đều tồn tại trước khi UBND tỉnh ban hành Quy hoạch chăn nuôi theo Quyết định số 258/QĐ-UBND.SNN ngày 25/01/2010; đa số các cơ sở là hộ kinh doanh cá thể, từ quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình phát triển dần lên trang trại và đưa vào hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư nên chưa có cơ sở để thẩm định phê duyệt thủ tục môi trường theo quy định; ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất còn hạn chế, mặc dù đã được kiểm tra, nhắc nhở thực hiện các thủ tục theo quy định nhiều lần; một số địa phương chưa quan tâm ngăn chặn các cơ sở sản xuất xây dựng trái phép, không phép, dẫn đến khi đưa vào hoạt động chưa có các thủ tục theo quy định.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các Sở, ngành liên quan lập đoàn kiểm tra, rà soát cụ thể tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh. Đối với các cơ sở đã phù hợp quy hoạch, Ông đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động và hướng dẫn các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp, đồng thời gia hạn thời gian để các cơ sở xử lý; các cơ sở kinh doanh không phù hợp quy hoạch thì có biện pháp di dời hợp lý.

* Cũng tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình bày Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động và giải pháp xử lý đối với các cơ sở chế biến hải sản (CBHS), bột cá tại xã Tân Hải, huyện Tân Thành.

Theo Dự thảo báo cáo, năm 2015, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành về đất đai, xây dựng, đầu tư, môi trường đối với hoạt động của 21 cơ sở CBHS và phát hiện 9 cơ sở vi phạm. Đến nay, khu vực này đã có 4 cơ sở bị ngưng hoạt động, 1 cơ sở (Công ty TNHH Hòa Thắng) di dời về khu CBHS tập trung Lộc An (huyện đất Đỏ), 4 cơ sở sản xuất bột cá sau khi khắc phục về bụi, khí thải đã được UBND tỉnh cho hoạt động trở lại với công suất từ 10%-30%. Theo chủ trương của Tỉnh, 21 cơ sở CBHS ở khu vực này sẽ được di dời về các khu CBHS tập trung ở huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc, tuy nhiên, các khu CBHS tập trung chưa được hoàn thành và không đủ diện tích để bố trí. Đồng thời, các cơ sở chế biến bột cá là loại hình sản xuất phát sinh mùi hôi khó kiểm soát nên di dời đến địa điểm nào thì nguy cơ gây mùi hôi ảnh hưởng đến khu vực xung quanh cũng rất cao.

Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến đóng góp của các Sở, ngành, địa phương, bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo nêu trên, báo cáo UBND tỉnh.

 Cổng TTĐT tỉnh BRVT