Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo về công tác tư vấn việc sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập.
02:29 | 11/05/2018 Print   E-mail    

Sáng ngày 11/5, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính phối hợp với Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (Đơn vị tư vấn) báo cáo tổng hợp tư vấn tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Tài chính và Đơn vị tư vấn, trên địa bàn tỉnh có 136 đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh quản lý, trong đó 131 đơn vị giao tự chủ và 05 đơn vị chưa giao tự chủ do mới thành lập vào năm 2016. Đơn vị tư vấn đã chọn 72 đơn vị sự nghiệp công lập trên tổng số 136 đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh quản lý, chia thành 05 nhóm gồm: các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề, y tế, nhóm bảo trợ xã hội, văn hóa – xã hội và sự nghiệp kinh tế để khảo sát nhằm đánh giá và đề xuất giải pháp sắp xếp lại mô hình các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Qua khảo sát cho thấy, hầu hết các đơn vị sự nghiệp của tỉnh đều đã tiếp cận chủ trương chính sách tự chủ tài chính hiện hành của nhà nước. Thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, bước đầu các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn đã thay đổi cơ chế tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Tuy nhiên, các đơn vị trong quá trình hoạt động không có khả năng tiết kiệm nên việc trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp còn hạn chế. Qua đó, Đơn vị tư vấn đề xuất UBND tỉnh cần thiết lập các điều kiện để đẩy mạnh việc tổ chức sắp xếp và triển khai cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long cho biết, việc sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương chung của cả nước, vì vậy ông đề nghị các Sở, ngành cần thực hiện tốt chủ trương này nhằm hướng tới sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức. Phó Chủ tịch cũng đề nghị Đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp tư vấn tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó lưu ý về tính phù hợp của việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Cổng TTTĐT tỉnh BR-VT