Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo dự thảo thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin
04:05 | 14/05/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (14/5), ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông nghe báo cáo dự thảo thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2018-2023, định hướng đến năm 2030. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Bản thỏa thuận hợp tác sẽ làm căn cứ định hướng để chính quyền tỉnh BR-VT và VNPT cùng đầu tư nguồn lực, triển khai thực hiện các chương trình hợp tác về VT-CNTT nhằm xây dựng thành công chính quyền điện tử và hướng đến đô thị thông minh tại tỉnh BR-VT.

Theo dự thảo, nội dung thỏa thuận hợp tác tập trung vào các mảng nội dung: xây dựng hạ tầng viễn thông-công nghệ thông tin (VT-CNTT) hướng đến đô thị thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực VT-CNTT... Dự thảo cũng nêu rõ, nguyên tắc hợp tác được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời kế thừa và sử dụng có hiệu quả hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin hiện có của tỉnh.

Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Đặng Minh Thông yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tiếp thu các ý kiến đóng góp tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo nêu trên, báo cáo Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

*Sáng cùng ngày, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về phương án thiết lập, vận hành hệ thống tổng đài tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp qua đường dây nóng đến lãnh đạo tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở đã phối hợp với VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai Hệ tống tổng đài tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp đến lãnh đạo tỉnh qua đường dây nóng 0888800247 và 0888801247. Hệ thống được đưa vào hoạt động từ năm 2016, đến nay cơ bản đã hoàn thiện các chức năng, đang tiếp tục duy trì và vận hành tốt.

Tại cuộc họp, Sở thông tin và truyền thông đề xuất phương án Hệ thống tổng đài tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp qua đường dây nóng đến lãnh đạo tỉnh cho 2 năm 2017, 2018. Cụ thể, năm 2017 thiết lập phần cứng thuê 05 năm, phần mềm Tỉnh sẽ mua giao lại cho các cơ quan, đơn vị chức năng (Trung tâm CNTT&TT) nghiên cứu phát triển; chi phí vận hành đường dây nóng gồm lương 07 nhân sự trực tổng đài, hỗ trợ kỹ thuật, đường truyền, line điện thoại, chi phí khác, đối với cuộc gọi, tin nhắn chi trả theo số lượng phát sinh thực hiện. Năm 2018, với 07 nhân sự trực tổng đài, hỗ trợ kỹ thuật, đường truyền, line điện thoại, chi phí khác, đối với cuộc gọi, tin nhắn chi trả theo số lượng thực tế.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Đặng Minh Thông đồng ý chủ trương đối với phương án Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất nêu trên, đồng thời yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến đóng góp bổ sung, hoàn chỉnh phương án nêu trên. Ông cũng yêu cầu Sở Tài chính thẩm định phương án, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

Cổng TTTĐT tỉnh BR-VT