Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo Dự thảo Kế hoạch Phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025
02:33 | 07/06/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (07-6), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe Sở Du lịch báo cáo Dự thảo Kế hoạch Phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo Dự thảo, mục tiêu kế hoạch hướng đến hình thành các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác có hiệu quả giá trị tài nguyên thiên nhiên và nhân văn của Tỉnh; định hướng cho các địa phương trong tỉnh phát huy thế mạnh tiềm năng du lịch để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp, từng bước xây dựng thương hiệu điểm đến của mỗi địa phương; phấn đấu đến năm 2020, thực hiện đầu tư, tôn tạo, kết nối các di tích lịch sử, danh thắng, các cơ sở dịch vụ hiện tại để hình thành các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp tham quan di tích lịch sử, danh thắng, lễ hội truyền thống mang đặc trưng của từng địa phương; từ năm 2020 đến năm 2025, đẩy mạnh đầu tư các dự án du lịch để hình thành sản phẩm du lịch mới, có quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao…

Để thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch, Dự thảo kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư vào 04 loại hình sản phẩm du lịch chính (du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa - lễ hội, du lịch sinh thái và du lịch MICE); ưu tiên dành quỹ đất ở vị trí đắc địa và diện tích lớn để thu hút các nhà đầu tư quốc tế đủ năng lực tài chính vào đầu tư các dự án sản phẩm du lịch cao cấp, các sản phẩm vui chơi giải trí, nghệ thuật, thể thao và các sản phẩm du lịch bổ trợ; rà soát các dự án đầu tư du lịch, trong đó ưu tiên, tập trung xúc tiến các dự án trọng tâm, trọng điểm; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong việc phát triển du lịch; kêu gọi sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; khuyến khích doanh nghiệp và người dân khởi nghiệp; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; duy trì môi trường du lịch an toàn, sạch, đẹp và thân thiện,…

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Long yêu cầu Sở Du lịch tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên tham dự họp, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo kế hoạch nêu trên báo cáo UBND tỉnh; trong đó lưu ý xây dựng các giải pháp cụ thể, thiết thực để phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, đặc thù của địa phương, đồng thời chú trọng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, sản phẩm có thương hiệu…

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT