Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Trung tâm huyện Côn Đảo
03:42 | 07/06/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (07/6), ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu dự án xây dựng Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Trung tâm huyện Côn Đảo. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan và Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng-Thương mại Hoàng Long (Đơn vị tư vấn).

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự án xây dựng Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu trung tâm huyện Côn Đảo do UBND huyện Côn Đảo làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư khoảng 286.400 triệu đồng, trong đó giai đoạn 1 (đến năm 2020) là 205.660 triệu đồng và giai đoạn 2 (đến năm 2030) là 80.740 triệu đồng.

Việc triển khai dự án nhằm mục tiêu góp phần giải quyết vấn đề môi trường khu vực Côn Đảo, tạo điều kiện phát triển Côn Đảo trở thành Khu du lịch quốc gia theo quy hoạch du lịch đã được phê duyệt, đồng thời hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của huyện.

Theo dự kiến, quy mô dự án bao gồm các nội dung: xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải và nước mưa, các giếng tách dòng cho khu trung tâm huyện Côn Đảo với tổng diện tích lưu vực thu gom là 899ha, tổng chiều dài tuyến ống là 16km, đường kính ống từ D150 – D300; xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt QCVN 14-2008, cột A (giai đoạn 1 là 1000 m3/ngày đêm và giai đoạn 2 thêm 2500m3/ngày đêm, để đạt tổng công suất 3500m3/ ngày đêm); nước thải sau khi xử lý có thể xả vào hồ An Hải để bổ cập nguồn nước mặt của hệ thống hồ An Hải – hồ Quang Trung 1&2.

Về công nghệ xử lý nước thải, Đơn vị tư vấn đề xuất dùng kết hợp các biện pháp xử lý cơ học, hóa học và vi sinh – công nghệ sinh học từng mẻ SBR (sequencing Batch Reactor).

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư và Đơn vị tư vấn báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc cơ bản thống nhất với đề xuất về công nghệ xử lý nước thải mà Đơn vị tư vấn đã nêu. Phó Chủ tịch đề nghị Đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Trung tâm huyện Côn Đảo, trong đó lưu ý nghiên cứu việc dùng nguồn nước thải sau khi xử lý, tránh ảnh hưởng đến hồ nước sinh hoạt trên địa bàn huyện (hồ Quang Trung 1&2); đồng thời nghiên cứu trồng nhiều cây xanh nhằm giảm mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý chất thải. Ông cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp với các đơn vị có liên quan để thống nhất các vấn đề vướng mắc, sau khi thống nhất các ý kiến, Sở tổng hợp trình UBND tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT