Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018, giai đoạn 2018-2020
03:54 | 08/06/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (08/6), UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM)  năm 2018, giai đoạn 2018-2020 và công bố chỉ dẫn địa lý hồ tiêu  Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có ông Trần Văn Môn – Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương; ông Trần Đình Khoa - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Hợp tác xã và các hộ nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

 Đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sau 07 năm thực hiện, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ở khu vực nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Tính đến cuối năm 2017, toàn Tỉnh có 20/45 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM và 3 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí (đạt 51%, mức đạt chung của cả nước là 32%). Thu nhập bình quân đạt khoảng 39,9 triệu đồng/người/năm, tăng khoảng 25,68 triệu đồng so với trước khi xây dựng NTM. Tổng số tiêu chí đạt được của 45 xã là 633 tiêu chí, trung bình đạt 14 tiêu chí/xã.

 Ký kết phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong xây dựng NTM.

Mục tiêu Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020 là duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Phấn đấu đến năm 2020 có thêm 14 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên toàn tỉnh lên 37 xã (đạt 82,2%); có 03/6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM (huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và Thành phố Bà Rịa); nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho người dân, thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng NTM đạt 59 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí của Trung ương và cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống người dân nông thôn như: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã;…

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo đã đề ra 03 giải pháp thực hiện gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tiếp tục bổ sung, ban hành các chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

 Ông Phan Ngân Sơn - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) trao các quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý hồ tiêu và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại Hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban thi đua khen thưởng, các Hội, đoàn thể, lực lượng vũ trang đã tổ chức lễ ký kết về thi đua xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Nhân dịp này, Cục Sở hữu trí tuệ đã công bố các quyết định: Chỉ dẫn địa lý hồ tiêu BR-VT năm 2018; các Nhãn hiệu bưởi da xanh Sông Xoài, thanh long Bông Trang huyện Xuyên Mộc, Chả cá Phước Hải huyện Đất Đỏ.

Ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc cho biết, việc thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã tạo được khí thế quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội và mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình cũng bộc lộ những khó khăn, tồn tại cần phải quan tâm để có giải pháp tháo gỡ và khắc phục.

Để hoàn thành nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh giao, Phó Chủ tịch đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã xây dựng NTM khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, huy động nguồn lực xã hội cùng chung sức xây dựng NTM thiết thực, hiệu quả; cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và quá trình đô thị hóa một cách hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng xuất, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Ông yêu cầu các xã đã đạt chuẩn NTM cần tập trung rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn nâng cao, hướng tới triển khai xã NTM kiểu mẫu.

Cổng TTĐT tỉnh BRVT