Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp Thường trực UBND tỉnh: nghe báo cáo dự án Sân golf và dịch vụ Hương Sen
03:56 | 08/06/2018 Print   E-mail    

Sáng ngày 08/6, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự án Sân golf và dịch vụ Hương Sen tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Tham dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự án Sân golf và dịch vụ Hương Sen do Công ty Cổ phần Hương Sen làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2001; liên Sở Xây dựng – Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) đã thỏa thuận địa điểm với diện tích 96 ha (năm 2002). Năm 2008, UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư với vốn đầu tư 800 tỷ đồng, diện tích 97,4ha, tiến độ thực hiện dự án theo dự kiến khởi công Quý 4/2008 và hoàn thành năm 2013. Tuy nhiên, sau 9 năm nhà đầu tư chỉ mới hoàn thành các thủ tục như: phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; chưa hoàn thành các thủ tục tiếp theo như: thủ tục đất đai, cấp phép xây dựng để khởi công xây dựng,... 

Do dự án triển khai quá chậm so với tiến độ cam kết trong Giấy chứng nhận đầu tư, các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Đất Đỏ đã đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án; đồng thời, UBND tỉnh cũng xét thấy Nhà đầu tư không chứng minh được khả năng thực hiện dự án nên tháng 11/2017 đã có văn bản chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của dự án.

Chủ đầu tư sau đó có đơn kiến nghị được tiếp tục thực hiện dự án và giải trình các lý do dự án chậm triển khai vì: thực hiện kết luận thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị chủ đầu tư thu hẹp diện tích sân golf, phần diện tích dôi ra để đầu tư khu dân cư cao cấp phục vụ phát triển mở rộng thị trấn Phước Hải; quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Đất Đỏ (nay là Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đất Đỏ) thực hiện kéo dài (45 tháng); đồng thời vào thời điểm chủ đầu tư nhận bàn giao đất, do tình hình kinh tế khó khăn nên Công ty gặp khó khăn trong việc huy động vốn thực hiện dự án…

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long tổ chức họp với các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Đất Đỏ để rà soát lại toàn bộ dự án, trên cơ sở đó các Sở báo cáo xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường; sau khi hoàn tất báo cáo Thường trực UBND tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn