Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp Thường trực UBND tỉnh thông qua một số nội dung
05:40 | 11/06/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (11-6), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình đã chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe báo cáo và thông qua một số nội dung. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Tuấn Quốc, Nguyễn Thanh Tịnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp

*Bản thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2018 - 2023, định hướng đến năm 2030 giữa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) (gọi tắt là Bản thỏa thuận hợp tác).

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo dự thảo Bản thỏa thuận hợp tác. Mục tiêu Bản thỏa thuận hợp tác nhằm ghi nhớ cam kết phối hợp giữa hai bên, làm căn cứ định hướng để hai bên cùng đầu tư nguồn lực, triển khai thực hiện các chương trình hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin (VT-CNTT) để xây dựng thành công chính quyền điện tử và hướng đến đô thị thông minh tại tỉnh BR-VT.

Bản thỏa thuận hợp tác nêu phạm vi hợp tác, cơ chế, phương thức, nội dung hợp tác (về các lĩnh vực xây dựng hạ tầng VT-CNTT hướng đến đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, phát triển nguồn nhân lực VT-CNTT), trách nhiệm cụ thể của các bên… Bản thỏa thuận hợp tác cũng nêu rõ nguyên tắc hợp tác được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời kế thừa và sử dụng có hiệu quả hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin hiện có của tỉnh.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung nội dung nêu rõ khi thực hiện các dự án cụ thể phải theo nguyên tắc cạnh tranh của pháp luật về đấu thầu.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình đồng ý thông qua Bản thỏa thuận hợp tác. Tuy nhiên, Ông khẳng định Bản thỏa thuận hợp tác chỉ là bản ghi nhớ, từng nội dung thực hiện sau này sẽ bàn bạc cụ thể trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng có lợi cho Tỉnh. Để đảm bảo tính chặt chẽ của Bản thỏa thuận hợp tác, Chủ tịch yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với VNPT nêu rõ nguyên tắc thực hiện đảm bảo theo quy định pháp luật, đồng thời bổ sung phần phụ lục nêu cụ thể các nội dung mà VNPT sẽ hỗ trợ cho Tỉnh (chẳng hạn, về giá cả dịch vụ, cước phí, đảm bảo băng thông,...)

* Kế hoạch tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thăm và làm việc tại thành phố Padang, Indonesia.

Theo báo cáo của Sở Ngoai vụ, dự kiến Đoàn đại biểu của Tỉnh sẽ tới thăm và làm việc tại thành phố Padang, Indonesia từ ngày 04/8 - 08/8/2018. Các nội dung sẽ được thực hiện trong đợt công tác lần này của Đoàn bao gồm: tham gia Lễ kỷ niệm 349 năm thiết lập thành phố Padang, Indonesia; thiết lập phòng trưng bày, xúc tiến thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và góc Bà Rịa - Vũng Tàu tại thành phố Padang; tham dự các sự kiện kết nối về ngư nghiệp, văn hóa; thảo luận chi tiết về Chương trình trao đổi nông nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (tháng 9/2018) và thảo luận sơ bộ về Chương trình Đoàn đại biểu Padang thăm và làm việc tại Tỉnh (năm 2019),…

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình đồng ý thông qua kế hoạch nêu trên.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn