Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thông qua Dự thảo Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
04:29 | 12/06/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (12/6), ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua Dự thảo Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Thời gian qua việc bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh có nhiều vấn đề bất cập như: vùng chăn nuôi tập trung của tỉnh cũng là vùng tập trung nhiều hồ chứa nước đang hoặc dự kiến cấp nước sinh hoạt của Tỉnh trong tương lai; thực trạng chăn nuôi tự phát, thiếu kiểm soát đối với hoạt động chăn nuôi hộ gia đình… Do đó, việc xây dựng và ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm là cần thiết nhằm kiểm soát chặt chẽ vấn đề ô nhiễm trong hoạt động chăn nuôi, bảo vệ chất lượng nguồn cấp nước sinh hoạt của tỉnh.

 

Theo dự thảo, Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh gồm có 4 chương, 18 điều, trong đó quy định các nội dung như: vị trí, địa điểm xây dựng các cơ sở chăn nuôi; các yêu cầu về bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải và tái sử dụng nước thải đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, hộ gia đình; đồng thời, quy định trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương liên quan và đáng chú ý là có quy định cụ thể trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã đối với việc xây dựng trái phép của các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn quản lý.

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, Quy định này áp dụng cho những cơ sở chăn nuôi chuẩn bị đầu tư mới. Đối với các cơ sở chăn nuôi đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động trước thời điểm ban hành Quy định này và phù hợp với quy hoạch chăn nuôi của Tỉnh sẽ được phép tiếp tục hoạt động; tuy nhiên trong quá trình hoạt động, chủ các cơ sở phải thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý chất thải bảo đảm theo các yêu cầu tại Quy định này và các quy định khác có liên quan. Với các cơ sở chăn nuôi chưa thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, môi trường, vị trí chuồng trại không phù hợp quy hoạch và nằm trong lưu vực chảy về các hồ cấp nước sinh hoạt của Tỉnh thì yêu cầu phải chấm dứt hoạt động tại vị trí hiện tại để di dời đến vị trí mới phù hợp, thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc về cơ bản thông qua Dự thảo Quy định nêu trên. Ông yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Quy định gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành.

 Cổng TTĐT tỉnh BRVT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn