Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thông qua dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
04:39 | 12/06/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (12/6), ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Công Thương báo cáo dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Nội dung dự thảo Quy chế gồm 3 chương, 7 điều, trong đó quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh. Sở công thương được giao là cơ quan đầu mối thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và UBND huyện thực nhiệm các nhiệm vụ như: quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp; quản lý, xúc tiến đầu tư; quản lý quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp; quản lý đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp; quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại; thanh tra, kiểm tra; cung cấp thông tin và thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đề nghị Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; sau đó gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn