Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo về bàn giao bản đồ các vùng quy hoạch nuôi thủy sản lồng bè; dự thảo quy định phối hợp thực hiện các Dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
04:28 | 13/06/2018 Print   E-mail    

Sáng ngày 13/6, ông Lê Tuấn Quốc – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai bàn giao bản đồ các vùng quy hoạch nuôi thủy sản lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4341/UBND-VP, Sở đã phối hợp với Phân viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản phía Nam (gọi tắt là Phân viện) lập bản đồ Quy hoạch chi tiết các vùng nuôi trồng thủy sản lồng bè, nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành, Sở đã tổ chức cuộc họp giữa Phân viện cùng các địa phương liên quan (thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ) để bàn giao bản đồ Quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản lồng bè; tuy nhiên, các bên chưa có được sự thống nhất trong phương án thực hiện. Do đó, Sở NN&PTNT đã kiến nghị UBND tỉnh sớm thống nhất phương án bàn giao bản đồ Quy hoạch các vùng nuôi thủy sản lồng bè cho các địa phương từ Phân viện; giao trách nhiệm cụ thể cho từng địa phương trong việc quản lý các vùng mặt nước, vùng quy hoạch nuôi thủy sản lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhằm xác định rõ trách nhiệm  quản lý về mặt nhà nước và địa bàn quản lý; đồng thời, có các biện pháp chế tài cụ thể đối với các trường hợp vi phạm.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức bàn giao thực địa, cắm mốc vị trí nhận dạng tiểu khu và hướng dẫn cho các địa phương các thủ tục khi làm bè mới; UBND thành phố Vũng Tàu và các địa phương liên quan tổ chức bố trí, sắp xếp các lồng bè theo thứ tự ưu tiên.

 

*Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc cũng đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Dự thảo Quyết định về việc quy định trong việc phối hợp thực hiện các Dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Tỉnh đã có 42 doanh nghiệp xin chủ trương các dự án NNƯDCNC, với tổng diện tích đất hơn 3.000ha. Tuy nhiên, thời gian qua do Tỉnh chưa ban hành các tiêu chí, trình tự, thủ tục đầu tư tại các vùng (khu) NNƯDCNC theo quy trình dẫn đến nhiều Sở, ngành, địa phương còn lúng túng và gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai đối với các dự án NNƯDCNC. Mặt khác, quỹ đất dành cho NNƯDCNC trên địa bàn Tỉnh không nhiều, phần lớn tập trung tại 2 huyện Châu Đức và Xuyên Mộc, nguồn gốc đất chủ yếu là do Nhà nước quản lý, do đó việc thuê đất thực hiện dự án NNƯDCNC phải tuân theo các quy định của pháp luật về đất đai.

Để góp phần thúc đẩy nông nghiệp nông thôn phát triển nhanh và bền vững, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tiềm năng thì việc phối hợp trong thực hiện các dự án đầu tư NNƯDCNC có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thực sự cần thiết.

Dự thảo Quyết định gồm có 6 Điều, trong đó quy định cụ thể nguyên tắc chung thực hiện Dự án NNƯDCNC có sử dụng đất và trình tự phối hợp của các Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố có liên quan trong thực hiện các Dự án đầu tư NNUDCNC có sử dụng đất.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc yêu cầu các Sở, ngành, huyện, thị, thành phố nghiên cứu, xem xét đóng góp ý kiến gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở tổng hợp, hoàn chỉnh Dự thảo quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh thông qua.

 Cổng TTĐT tỉnh BRVT