Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo dự án Khu dịch vụ hậu cần sau Cảng Tân Thành
04:34 | 13/06/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (13/6), ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Du lịch Thể thao Vũng Tàu và Công ty TNHH Logistic Cái Mép để thực hiện dự án Khu dịch vụ hậu cần sau Cảng Tân Thành tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và UBND thị xã Phú Mỹ.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, dự án Khu dịch vụ hậu cần sau Cảng Tân Thành đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Du lịch Thể thao Vũng Tàu thuê 208.470,9m2 diện tích đất bằng hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (năm 2009) và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (năm 2017); Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án như: Nhà lưu trú, Nhà dịch vụ căn tin, Nhà vệ sinh, Cổng Chính và tường rào (năm 2015); Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (năm 2016). Dự án chậm triển khai nên ngày 15/10/2017 UBND tỉnh đã ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng để Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Du lịch Thể thao Vũng Tàu tiếp tục triển khai dự án (Công ty đã nộp tiền thuê đất 24 tháng).

Ngày 15/12/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Du lịch Thể thao Vũng Tàu đã ký Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất với Công ty TNHH Logistic Cái Mép (Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Du lịch Thể thao Vũng Tàu là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Logistic Cái Mép).

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự án Khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành chưa hoàn thành xây dựng các công trình theo quy định chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, Dự án thuộc loại chậm triển khai, đã được UBND tỉnh gia hạn sử dụng đất 24 để Công ty tiếp tục thực hiện tại Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 25/10/2017. Do đó, Sở đề xuất UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư phải hoàn thành dự án theo Quyết định nêu trên, sau đó mới thực hiện việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo xin ý kiến của Tổng Cục Quản lý Đất đai về việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Du lịch Thể thao Vũng Tàu và Công ty TNHH Logistic Cái Mép nêu trên; sau khi hoàn tất, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn