Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Giải quyết vướng mắc của Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành - Trùng Dương
04:08 | 03/07/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (03/7), ông Nguyễn Thành Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc để giải quyết vướng mắc của Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành - Trùng Dương khi triển khai dự án Khu du lịch Vũng Tàu Regency tại địa bàn phường 10, phường 11, thành phố Vũng Tàu. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

 

Tại cuộc họp, Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành - Trùng Dương cho biết, hiện nay tiến độ triển khai dự án của Công ty đang bị chậm do vướng mắc về việc xử lý đồi cát giữa quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 cùng với Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cụ thể: theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, Công ty sẽ thực hiện di chuyển đồi cát, cồn cát đến vị trí phù hợp để có thể triển khai xây dựng hạ tầng, công trình phù hợp với thiết kế hạ tầng, kỹ thuật san nền, thiết kế cơ sở. Trong khi đó, Quyết định 1167 của UBND tỉnh yêu cầu: giữ nguyên hiện trạng đồi cát, trảng cát, cồn cát, có giải pháp đồng bộ trong việc ổn định duy trì và tái tạo đồi cát một cách hiệu quả. Vì vậy, Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành - Trùng Dương đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép Công ty được di chuyển đồi cát, cồn cát sang vị trí khác phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt để việc thi công sớm triển khai thực hiện. Công ty cam kết sẽ mua thêm cát về để tôn tạo, bồi đắp các đồi cát, cồn cát trong dự án, đồng thời không mang cát ra khỏi dự án.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long nêu quan điểm đồng ý với kiến nghị của Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành - Trùng Dương. Phó Chủ tịch giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thành lập Hội đồng thẩm định lại đánh giá tác động môi trường của dự án Khu du lịch Vũng Tàu Regency căn cứ theo quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt để Công ty sớm triển khai thực hiện Dự án theo đúng tiến độ; sau khi hoàn thành báo cáo UBND tỉnh.

 Cổng TTĐT tỉnh BRVT