Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp thường trực UBND tỉnh: nghe báo cáo tình hình hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018
05:24 | 03/07/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (03/7), ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để thông qua Dự thảo báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Minh Thông; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo Dự thảo báo cáo (do Văn phòng UBND tỉnh xây dựng và trình bày), trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đầy đủ và kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ và Nghị quyết HĐND tỉnh. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đều tăng cao hơn so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Phần lớn các nhiệm vụ, giải pháp được thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra. Đã khởi công và thu hút được một số dự án đầu tư lớn như dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Miền Nam, dự án Nhà máy sản xuất polypropylene (PP) và kho chứa khí hóa lỏng (LPG); thu ngân sách địa phương được hưởng cơ bản đảm bảo dự toán; các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục – thể thao đều triển khai đầy đủ, kịp thời, huy động đạt chỉ tiêu số cháu đi nhà trẻ và đi mẫu giáo trong độ tuổi; toàn bộ rác thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia; an sinh xã hội, các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội… tiếp tục được quan tâm bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác cải cách hành chính được duy trì, thực hiện thường xuyên, kịp thời tháo gỡ nhiều tồn tại, khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ôn định; tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người bị thương vong.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn nhều tồn tại, thách thức. Một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế còn thấp; tiến độ triển khai các dự án khởi công mới nguồn vốn ngân sách còn chậm; việc triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiến độ còn chậm; công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát của một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt, chưa chủ động nghiên cứu, đề ra giải pháp mới trong quá trình quản lý nhà nước; công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả trong một số nhiệm vụ; vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành của một số cơ quan, đơn vị dẫn đến công tác tự kiểm tra và xử lý những vướng mắc trong thực hiện cải cách hành chính có lúc, có nơi chưa kịp thời…

Sau khi nghe Dự thảo báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình đề nghị đánh giá thêm những hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành. Ông đề nghị các sở, ngành, địa phương cần nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục; trong phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm cũng cần cụ thể những đầu việc trọng điểm trên cơ sở rà soát những tiêu chí chưa đạt để tập trung giải quyết, chẳng hạn như: đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Bàu trũng, Paradise và các dự án trọng điểm về du lịch; Ngành Giáo dục – Đào tạo cần đẩy nhanh tiến độ tự chủ tài chính; Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần khảo sát thu nhập của các xã nông thôn mới; các Sở, ngành, địa phương rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh...

*Cũng tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thực hiện đầu tư công 06 tháng đầu năm 2018

Theo báo cáo, tổng nguồn vốn ngân sách trong kế hoạch vốn năm 2018 các dự án tỉnh quản lý là 5.438,00 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh được UBND tỉnh giao tại quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 22/12/2017, tổng vốn 5.172,36 tỷ đồng bố trí cho 67 dự án đã hoàn thành, 126 dự án chuyển tiếp, 45 dự án khởi công mới, 36 dự án thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, 89 dự án chuẩn bị đầu tư. Vốn ngân sách Trung ương giao tại Quyết định số 1972/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2017 của Bộ Kế  hoạch và Đầu tư, tổng vốn 265,64 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương đầu tư theo các chương trình 84 tỷ đồng và vốn trái phiếu Chính phủ 181,64 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20/6/2018 giá trị giải ngân vốn tỉnh quản lý là 1.732,663 tỷ đồng, đạt 31,86 % tổng kế hoạch vốn năm 2018, trong đó vốn ngân sách tỉnh 1.723,139 tỷ đồng, đạt 33,31% kế hoạch; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 4,487 tỷ đồng, đạt 2,69% kế hoạch vốn, nguồn vốn Trung ương đầu tư theo chương trình giải ngân 4,637 tỷ đồng, đạt 5,52% kế hoạch vốn.

Tỷ lệ giải ngân thấp, một số đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ chung như: thành phố Vũng Tàu (21,42%), huyện Côn Đảo (25,82%), Ban Quản lý chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (8,21%), Ban Quản lý chuyên ngành giao thông (24,62%). Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Kế hoạch năm 2018 bố trí khởi công xây dựng mới 45 dự án. Đến hết tháng 6/2018 đã khởi công xây dựng 15 dự án, 14 dự án đang tổ chức đấu thầu, 17 dự án đang thực hiện thủ tục lập và trình duyệt thiết kế kỹ thuật thi công- tổng dự toán.

Tiến độ triển khai các dự án khởi công mới còn chậm do một số dự án phải lập lại dự toán theo Bộ đơn giá mới ban hành theo Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 8/2/2018 của UBND tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn, bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm 2018. 

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT