Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh
01:09 | 10/07/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (10/7), Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ do ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông: Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

 

Báo cáo với Đoàn công tác về tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, ông Trương Văn Đức - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được triển khai quyết liệt, đồng bộ; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai hiệu quả, nghiêm túc ở cả 3 cấp chính quyền; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được đẩy mạnh; việc áp dụng chữ ký số và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được triển khai sớm và đẩy nhanh tiến độ; tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được chấn chỉnh, có nhiều chuyển biến tích cực và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội…

Đến nay có 18 sở, ban, ngành, 08 huyện, thị xã, thành phố và 16 xã, thị trấn (thuộc huyện Châu Đức) triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 trên trang TTĐT của đơn vị. Hiện tại, tổng số dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang cung cấp: mức độ 1, 2 là: 2.213 thủ tục (bao gồm cấp tỉnh: 1.804, cấp huyện: 279 và cấp xã: 130), mức độ 3 là: 775 thủ tục (bao gồm cấp tỉnh: 585, cấp huyện: 162 và cấp xã: 28), mức độ 4 là: 241 thủ tục (cấp tỉnh). Trong 6 tháng đầu năm, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến như sau: Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến qua DVCTT mức 3: 731 hồ sơ trong đó cấp tỉnh: 659 hồ sơ, cấp huyện: 72 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến qua DVCTT mức độ 4: 3473 hồ sơ (cấp tỉnh).

Công tác triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC được thực hiện nghiêm túc; đã trình Thường trực Tỉnh ủy Phương án giao chỉ tiêu tinh giản biên chế hành chính cho các cơ quan hành chính giai đoạn 2015-2021, theo đó đề xuất số lượng tinh giản biên chế hành chính là 262 chỉ tiêu, đạt khoảng 11,23 % so với tổng số biên chế được giao năm 2015, đồng thời xác định lộ trình tinh giản biên chế cho từng năm. Thời gian qua, Tỉnh đã thực hiện giao quyền tự chủ, đảm bảo chi hoạt động thường xuyên cho 07 đơn vị sự nghiệp ( 04 đơn vị sự nghiệp y tế, 03 đơn vị sự nghiệp khác), qua đó đã giảm khoảng 1.800 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước chuyển sang hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh cũng đã nêu một số kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác như: Đề nghị Bộ ngành Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể trong việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP; đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và các văn bản có liên quan, ban hành Quy định về chính sách, chế độ tinh giản đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn….

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn  công tác đã báo cáo kết quả làm việc ngày hôm qua (09/7) tại 02 đơn vị cấp sở (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng) và 01 đơn vị cấp huyện (TP Vũng Tàu), đồng thời giải đáp 14 vấn đề mà Tỉnh kiến nghị cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị được kiểm tra.

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình và kiến nghị với Đoàn công tác

Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (nguyên Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh) phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những năm qua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rất quan tâm đến công tác CCHC, thực hiện đồng bộ các giải pháp qua đó góp phần nâng cao chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX của tỉnh; tuy nhiên, việc triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định. Ông đề nghị Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ địa phương tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới nhằm thúc đẩy nền hành chính nói chung và công tác CCHC nói riêng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thành, Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC thời gian qua, được minh chứng và thể hiện qua các chỉ số về CCHC, Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Quản trị hành chính công. Thời gian tới, Ông đề ghị Tỉnh cần đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn công tác đã chỉ ra; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cải cách TTHC; triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn với việc thực hiện Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu quả CCHC. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của các Bộ ngành Trung ương, Đoàn công tác ghi nhận và sẽ tổng hợp tham mưu Chính phủ chỉ đạo nhằm đảm bảo tính thống nhất, tránh những hạn chế, rào cản trong CCHC và phù hợp với tình hình thực tiễn./.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT