Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy: thông qua một số dự thảo quy chế, quy định thuộc lĩnh vực dân vận
04:35 | 11/07/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (11-7), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Yến đã có buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị có liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo các nội dung: dự thảo Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Quy chế tiếp xúc, đối thoại); Dự thảo Quy định về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Quy định về trách nhiệm tiếp thu ý kiến đóng góp); dự thảo Kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân đồng thuận thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Kế hoạch tuyên truyền, vận động).

Dự thảo Quy chế tiếp xúc, đối thoại gồm 3 chương và 15 điều, trong đó quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung, thành phần, quy trình tổ chức tiếp xúc, đối thoại; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Việc tiếp xúc, đối thoại nhằm trực tiếp nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị của nhân dân về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; giải thích nhân dân hiểu, nhận thức đúng về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền các cấp,… 

Dự thảo Quy định về trách nhiệm tiếp thu ý kiến đóng góp gồm có 4 chương, 15 điều. Mục đích của Dự thảo nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân, nâng cao hiệu quả “nói đi đôi với làm”.

Kế hoạch tuyên truyền, vận động được xây dựng nhằm vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu và thực hiện đúng chính quyền, nghĩa vụ khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của nhân dân để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, ổn định cuộc sống cho người dân. Theo kế hoạch, có 5 tổ được phân công thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đối với các hộ dân khiếu nại về các dự án trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Yến về cơ bản thống nhất với nội dung của các dự thảo nêu trên, đồng thời yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục bổ sung, tổng hợp, hoàn chỉnh các bản dự thảo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cổng TTĐT tỉnh BR- VT