Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018
04:51 | 11/07/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (11-7), Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (Trưởng Ban Chỉ đạo), ông Nguyễn Văn Xinh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo) và ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo) đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, UBMTQVN tỉnh, các đoàn thể và các huyện, thị, thành phố.

 

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Xinh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; đồng thời tập trung đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) gắn với việc triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Dân chủ trong Đảng được mở rộng; công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp ngày càng cụ thể, gần dân, sát dân và nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ. Công tác cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức được đẩy mạnh; 100% đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện duy trì và thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trụ sở UBND. Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được tăng cường và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tính từ đầu năm đến nay, các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp, giải thích, hướng dẫn cho gần 6.000 lượt người (trong đó cấp tỉnh tiếp hơn 2000 lượt người); tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền hơn 1.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, dân nguyện… Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo QCDC tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình giảm nghèo bền vững… trong đó chú trọng đến các đối tượng nhân dân và các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, đoàn thể; tăng cường chỉ đạo các cơ quan nhà nước triển khai thực hiện Công văn số 3838-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018; thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh năm 2018, gắn việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” với các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng nông thôn mới ở địa phương, cơ sở; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thực hiện QCDC ở cơ sở tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy (Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh) phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Chỉ đạo đề ra trong 6 tháng cuối năm 2018. Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu và mong muốn các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những thành quả đạt được. Để việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu, Bà yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các ban ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo QCDC các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền; các Sở ngành phải có trách nhiệm đối với những vụ việc người lao động ngừng việc tập thể… Ngoài ra, Bà cũng đề nghị đưa kết quả thực hiện QCDC vào chỉ tiêu thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị và tăng cường công tác kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT