Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh
04:46 | 12/07/2018 Print   E-mail    

Chiều nay (12/7), tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh (1994-2018). Đến tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Theo Dự thảo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, trong thời gian qua Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy- HĐND - UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự - quốc phòng và công tác bảo vệ công trình quốc phòng; Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương, đơn vị trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Về thực hiện kế hoạch sử dụng đất, hàng năm Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành kiểm tra rà soát tính pháp lý, vị trí, ranh giới, mốc giới, diện tích đất…, qua đó tiến hành làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các vị trí, khu vực đất quốc phòng và khu quân sự có đầy đủ tính pháp lý; xây dựng kế hoạch phối hợp, hiệp đồng quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự, công trình chiến đấu và mốc khống chế Quân dụng; thường xuyên kiểm tra công trình, xây dựng kế hoạch, biện pháp chống xuống cấp, hư hại và tiến hành sửa chữa, tu bổ công trình theo yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng các trang, thiết bị công trình; có kế hoạch phòng, chống phá hoại, xâm lấn, hỏa hoạn và thiên tai; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các công trình quốc phòng và khu quân sự; nghiêm cấm các hành vi lấn chiếm đất đai, chặt phá cây ngụy trang, kết cấu, mục đích sử dụng của công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh; tiến hành khảo sát quy hoạch xây dựng các công trình đảm bảo chặt chẽ, khoa học; hoán đổi các vị trí công trình quốc phòng và khu quân sự trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm đúng theo Luật đất đai năm 2013 và Thông tư 157/2017/TTBQP ngày 02/7/2017 của Bộ Quốc phòng.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo. Phó Chủ tịch cũng yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị, địa phương, sở, ngành thực hiện tốt một số nội dung sau: tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp về nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; thực hiện tốt việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng trong từng giai đoạn hoặc hàng năm; thường xuyên tuyên truyền rộng rãi Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Nghị định 04 của Chính phủ và các văn bản của Bộ Quốc phòng có liên quan. Đồng thời, Ông cũng đề nghị Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đất quốc phòng bị lấn chiếm, cấp trùng trên địa bàn tỉnh theo đúng Chỉ thị số 40, ngày 12/8/2012 của Bộ Quốc phòng và Biên bản số 2055, ngày 30/10/2013 giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 với UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; tiếp tục thực hiện Đề án Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo.

Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được Ủy Ban Thường vụ Quốc hội khóa IX thông qua ngày 19/5/1994; Chính phủ ban hành Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, kèm theo Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 16/01/1995. Các văn bản trên đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 1992, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các Bộ, Ngành, cấp ủy Đảng - Chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành quản lý Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; tạo thế lực vững chắc trong xây dựng khu vực phòng thủ.

 Cổng TTĐT tỉnh BR-VT