Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018
12:18 | 03/08/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (03/8), Ban Chỉ đạo 138 (BCĐ 138) tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh chủ trì Hội nghị; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các thành viên của BCĐ 138.

 

Đại tá Nguyễn Văn Thời – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó BCĐ 138 tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm 06 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo của Công an tỉnh (Thường trực BCĐ 138 tỉnh), trong 06 tháng đầu năm 2018, BCĐ 138 và cơ quan thường trực đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; Nghị quyết số 63/2013/QH13, ngày 27/11/2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010; Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về"Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, ma túy trong tình hình mới”. Công an tỉnh đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”; tham mưu BCĐ 138 hướng dẫn thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện Dự án"xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy” và triển khai Đề án “chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội đến năm 2020”; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp và truy nã tội phạm đảm bảo an ninh trật tự nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…

Kết quả thực hiện trong 06 tháng đầu năm, công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật đã có nhiều chuyển biến; nhận thức của người dân về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được nâng lên. BCĐ 138 các cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, tiếp tục đưa các chỉ tiêu phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội vào các tiêu chí bình xét “gia đình văn hóa”, “ khu phố văn hóa “.

Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng và chính quyền, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, không có các tụ điểm tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy lớn, gây dư luận trong nhân dân…; tỷ lệ số vụ phạm pháp hình sự giảm 64 vụ (giảm 13,8%) so với  cùng kỳ năm 2017; kết quả điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội đạt tỷ lệ 79.8% (trong đó phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 75,3%; án đặt biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ 100%).

Về phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018, BCĐ 138 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, BCĐ 138 huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung trong Kế hoạch số 22/KH-UBND.BCĐ; Kế hoạch số 23/KH-UBND.BCĐ và Kế hoạch số 24/KH-UBND.BCĐ ngày 08/3/2018 của BCĐ 138 tỉnh và nội dung trong Kết luận tại Hội nghị triển khai công tác năm 2017; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung chương trình, công tác bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Ông đề nghị trong thời gian tới BCĐ 138 các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; rà soát, kiện toàn các tổ chức quần chúng phòng, chống tội phạm ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm trong đó phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận, công đoàn, cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ…; duy trì phát huy hiệu quả mô hình "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”  về an ninh trật tự cơ sở. Phó Chủ tịch cũng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục xây dựng Kế hoạch và tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” và Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư; tiếp tục triển khai các Kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2018; triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6”,“ Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7”; phối hợp với các cơ quan và địa phương nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm...

Lê Nhãn