Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đến 2025
05:49 | 03/08/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (03-8), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đến năm 2025. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị, thành phố.

 

Chương trình hành động này nhằm cụ thể hóa 12 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Công văn số 3310-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ, giải pháp chi tiết. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể có liên quan có trách nhiệm phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện; qua đó từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân giai đoạn 2018 – 2020 và đến năm 2025.

Dự thảo chương trình hành động đã đề ra 26 Đề án, nhiệm vụ cần triển khai và duy trì thực hiện từ nay đến năm 2025, cụ thể như: xây dựng hệ thống thông tin về cung cầu nhân lực nhằm đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội; đẩy mạnh thu hút đầu tư thành lập các cơ sở dưỡng lão/ chăm sóc người cao tuổi; thực hiện trùng tu, nâng cấp các di tích lịch sử cấp tỉnh và trình cấp có thẩm quyền công nhận các di tích lịch sử cấp tỉnh, quốc gia; xây dựng Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút đầu tư vào các thiết chế như: rạp/trung tâm chiều phim, các vũ trường, nhà hát, trung tâm ca nhạc, giải trí hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhân dân và khách du lịch giai đoạn 2018 -2025” ; xây dựng các tiêu chí và tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Đặng Minh Thông đề nghị thay đổi Chương trình hành động thành “Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đến năm 2025” và yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc góp ý xây dựng bản Kế hoạch này. Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan soạn thảo Kế hoạch) tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung Kế hoạch trình UBND tỉnh thông qua trong tháng 8/2018, trong đó cần nêu rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và dự toán kinh phí trong từng giai đoạn thực hiện.

Ngày 03/11/2017, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức Hội thảo về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và ý kiến phát biểu tại Hội thảo, Thường trực Tỉnh uỷ đã yêu cầu UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp, bố trí nguồn lực và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện, tập trung vào 12 nội dung sau:

1. Đẩy mạnh phát triển y tế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe của người dân, cả thể chất và tinh thần.

2. Phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, chú trọng xây dựng xã hội học tập, phát triển văn hóa đọc của người dân, tập trung cho học sinh, thanh thiếu niên.

3. Tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường, tạo dựng được môi trường sống lành mạnh, an toàn, thân thiện cho người dân, như: tiếng ồn, chất thải, chất lượng không khí, cây xanh…

4. Đảm bảo sự an toàn cho người dân, bao gồm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, chống ảnh hưởng từ tác động của biến đổi khí hậu đối với người dân.

5. Thực hiện tốt công tác chăm lo nhà ở, nhất là nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách, cải thiện chất lượng nhà ở cho người nghèo, phát triển các dự án nhà ở xã hội.

6. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, tạo không gian văn hóa lành mạnh cho người dân; phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao trong nhà trường và trên địa bàn dân cư.

7. Phát huy tinh thần, trách nhiệm, tạo điều kiện và cơ hội cho người dân phát huy được năng lực, kinh nghiệm, sáng tạo để phục vụ xã hội, thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân.

8. Triển khai tốt việc thực hiện bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình, chống xâm hại trẻ em.

9. Tiếp tục tạo cơ hội và điều kiện để người dân tham gia giao lưu, trao đổi với người dân các nước trong khu vực và toàn cầu; có chính sách nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

10. Nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và mức độ hài lòng của người dân đối với các cơ quan nhà nước.

11. Xây dựng, rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn, tậm tâm, tận tụy, có trách nhiệm cao trong phục vụ nhân dân.

12. Quan tâm chăm lo cho những đối tượng yếu thế, gia đình chính sách, người nghèo, người neo đơn, trẻ mồ côi, cơ nhỡ, trẻ bị nhiễm HIV.

Thùy Dương