Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến xử lý khối lượng vật chất nạo vét cho các dự án Cảng
03:26 | 06/09/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (06-9), ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt cho các dự án Cảng trên địa bàn tỉnh liên quan đến xử lý khối lượng vật chất nạo vét. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phương có nhiều Cảng đang được đầu tư triển khai hoạt động với nhu cầu nạo vét (luồng và vùng nước trước bến) hàng năm khá lớn. Trong khi đó, các doanh nghiệp thực hiện việc đổ bùn nạo vét ra khu A ngoài khơi Vũng Tàu theo Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện thủ tục nhận chìm chất thải theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; vì vậy hiện nay hầu hết các đơn vị có nhu cầu đã chủ động tự lựa chọn đề xuất phương án đổ tạm vật chất nạo vét riêng cho dự án của đơn vị mình. Trước mắt, giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp dịch vụ cảng trong xử lý khối lượng vật chất nạo vét là lưu chứa tạm thời ở trong bờ; đồng thời phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật.

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất 02 giải pháp như sau: (1) trong thời điểm hiện nay chỉ xem xét giải quyết đối với phương án lưu chứa vật chất nạo vét tạm thời phân tán ở trong bờ đến năm 2020; (2) giải pháp lâu dài là các chủ dự án phải tiếp tục thực hiện thủ tục quy định của pháp luật để có đủ điều kiện tiến hành nhận chìm vật chất nạo vét tại khu A theo quy hoạch của UBND tỉnh.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường như nêu trên. Phó Chủ tịch đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tìm một số khu vực cảng cần san lấp để hướng dẫn các đơn vị đổ vật chất nạo vét; đồng thời nếu các doanh nghiệp đề xuất phương án lưu chứa tạm thời ở trong bờ phù hợp thì hỗ trợ tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện. Ngoài ra, ông cũng giao cho Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu có kế hoạch hướng dẫn các doanh nghiệp về tuyến luồng lưu thông của các phương tiện.

Nguyễn Hằng