Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
02:16 | 11/09/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (11-9), Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng hơn 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các cấp hội, đoàn thể.

Chủ trì hội nghị

Kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã khẳng định Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa X) là chủ trương đúng đắn, toàn diện của Đảng về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các nội dung của Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, có tác động tích cực trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh đã có 20/45 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 03 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí. Thu nhập bình quân của các xã xây dựng NTM đạt khoảng 39,9 triệu đồng/người/năm, tăng 25,68 triệu đồng so với trước khi xây dựng NTM. Tổng số tiêu chí đạt được của 45 xã là 633 tiêu chí, trung bình đạt 14 tiêu chí/xã. Giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 21,5% trên tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh, trong đó trồng trọt chiếm 3,35% và chăn nuôi chiếm 19,17%.

Mục tiêu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản bình quân giai đoạn 2018-2020 là 4,8%/năm; trên 30% sản phẩm nông nghiệp, 50% hải sản thực hiện quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP); 37/45 xã được công nhận xã NTM; 2 huyện (Long Điền, Đất Đỏ) được công nhận huyện NTM và thành phố Bà Rịa được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân khu vực nông thôn của tỉnh đạt từ 58 triệu đồng/người/năm trở lên, 100% dân số thành thị và 99% dân số nông thôn được cung cấp nước sạch tỷ lệ nông thôn sử dụng điện sinh hoạt đạt 99%.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm các mô hình sản xuất, hợp tác xã kiểu mới nhằm hỗ trợ nhân dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đánh giá ưu, khuyết điểm, nhận diện nguyên nhân, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới như: đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại; bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; đổi mới cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nông thôn gắn với xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tuấn Quốc thông tin và làm rõ thêm những ý kiến, kiến nghị

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tuấn Quốc thông tin và làm rõ thêm những ý kiến, kiến nghị của cơ sở; khẳng định sẽ sớm giao các cơ quan chức năng xem xét giải quyết với quyết tâm làm thay diện mạo, bảo đảm an sinh xã hội nông thôn nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân vùng nông thôn. 

20 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Châu Đức (6): Quảng Thành, Cù Bị, Suối Nghệ, Xà Bang, Bình Ba, Xuân Sơn; huyện Xuyên Mộc (1): Bưng Riềng; huyện Đất Đỏ (4): Long Tân, Phước Hội, Long Mỹ, Láng Dài; huyện Long Điền (3): An Ngãi, An Nhứt, Tam Phước; Thị xã Phú Mỹ (3): Châu Pha, Sông Xoài, Tóc Tiên; thành phố Bà Rịa (3): Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng.

 

Nguyễn Khánh