Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số nội dung
10:11 | 04/10/2018 Print   E-mail    

Chiều ngày 04-10, ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH KBEC Vina; chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Tam Phước tại xã Tam Phước, huyện Long Điền. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan.

* Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH KBEC Vina

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHHKBEC Vina là chủ đầu tư dự án Bãi chôn lấp hợp vệ sinh chất thải công nghiệp không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý rác thải tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ. Dự án này đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2008 và chứng nhận thay đổi lần thứ 4 năm 2015, với công suất xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại 1.000 tấn/ngày và chất thải rắn sinh hoạt công suất 700 tấn/ngày, diện tích đất sử dụng khoảng 38 ha, tổng vốn đầu tư 02 giai đoạn là 33,5 triệu USD. Hiện giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động, giai đoạn 2 đang triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, do nguồn chất thải công nghiệp không nguy hại trong tỉnh quá ít, không tương xứng với quy mô và công suất của dự án nên công ty đã tiếp nhận chất thải rắn công nghiệp không nguy hại ngoài tỉnh khoảng hơn 129 tấn/ngày, chiếm gần 37% trong tổng số chất thải rắn không nguy hại. Do đó, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản đề nghị công ty chấm dứt hoạt động này và không kéo dài sang giai đoạn 2.

Hiện nay, Công ty TNHH KBEC Vina có văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư với các nội dung gồm: Công suất dự kiến xử lý chất thải sinh hoạt theo khối lượng thực tế phát sinh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; giãn tiến độ thực hiện giai đoạn 2 của dự án, dự kiến thực hiện đến tháng 12/2019, với diện tích 10ha. Ngoài ra, Công ty cũng có văn bản đề nghị Tỉnh xem xét cho công ty được tiếp tục tiếp nhận xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại ngoài tỉnh cho đến khi vận hành xong bãi chôn lấp số 2, giai đoạn 2.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc có ý kiến đồng ý với đề xuất điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của công ty TNHH KBEC Vina với công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ 700 tấn/ngày nâng lên thành 950 tấn/ngày và giãn thời gian triển khai dự án giai đoạn 2 từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2019. Đối với nội dung Công ty xin tiếp tục tiếp nhận chất thải không nguy hại ngoài tỉnh về xử lý, Phó Chủ tịch giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo xin ý kiến Tỉnh ủy.

Toàn cảnh cuộc họp

* Chủ trương đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Tam Phước, huyện Long Điền

Dự án Cụm Công nghiệp Tam Phước, tại xã Tam Phước, huyện Long Điền do công ty MPK Partners – Hàn Quốc xin chủ trương đầu tư, với tổng số vốn 4 triệu USD, trên diện tích 30ha. Công ty cam kết sẽ triển khai dự án ngay sau khi có chủ trương, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai dự án theo kế hoạch đăng ký (dự kiến trong tháng 9/2020 công ty sẽ hoàn chỉnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng để đưa công trình vào sử dụng).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc có ý kiến ủng hộ chủ trương cho công ty MPK Partners đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Tam Phước, trên diện tích 30ha. Tuy nhiên, địa điểm triển khai dự án Cụm công nghiệp Tam Phước lại trùng với vị trí 9 ha tỉnh dự kiến bố trí cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiệm trên địa bàn nên các cơ sở này sẽ được di dời vào Cụm Công nghiệp Tam Phước. 

Ngoài ra, Phó Chủ tịch tỉnh giao Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh văn bản xin chủ trương Bộ Công thương về việc bổ sung thêm 9ha đất thực hiện giai đoạn 2 của Dự án. Ông cũng yêu cầu Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND huyện Long Điền thống nhất với Chủ đầu tư về việc triển khai dự án để đảm bảo phù hợp với ngành nghề của người dân địa phương.

Nguyễn Hằng