Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24
11:07 | 09/10/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (09-10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI tổ chức hội nghị lần thứ 24 (mở rộng) để thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển độ thị Long Hải; xin chủ trương việc thu gom chất thải nguy hại từ bên ngoài vào tỉnh xử lý và một số nội dung quan trọng khác. 

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa VI và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, thời gian từ đây đến cuối năm không còn nhiều vì vậy tại Hội nghị lần này cần phải đánh giá đầy đủ những kết quả làm được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để có giải pháp tích cực, thúc đẩy tăng tốc hơn nữa, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cho năm 2018; trong đó, quan tâm đến các vấn đề như: giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh của các khu công nghiệp nhằm thu hút nhiều hơn nữa các dự án công nghiệp lớn, có sức lan tỏa; về phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng ứng dụng công nghệ cao, kết hợp giữa nông nghiệp với du lịch; các chính sách hỗ trợ, phát triển mạnh mẽ hợp tác xã, kinh tế trang trại; định hướng, giải pháp cụ thể trong thúc đẩy liên kết với các địa phương khác trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đặc biệt xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, trình độ, biết hành động hiệu quả, giải pháp để trọng dụng, phát huy người có năng lực và kịp thời thay thế người không đáp ứng yêu cầu; xác định từng nhiệm vụ, giải pháp gắn với trách nhiệm của người đứng đầu nhằm phục vụ cho công tác đánh giá, bộ trí cán bộ một cách hiệu quả…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thành Long báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển đô thị Long Hải

Theo báo cáo về tình hình thực hiện công tác 9 tháng năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt dự toán, cụ thể: Sản xuất công nghiệp trừ dầu khí đạt 8,45; doanh thu dịch vụ cảng đạt khảng 2.765 tỷ đồng, tăng 13,56%; tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt khoảng 49,5 triệu tấn, tăng 11%; số lượt khách lưu trú 9 tháng khoảng 2,67 triệu lượt, tăng 12,3%, trong đó khách nước ngoài khoảng 329,5 ngàn lượt, tăng 13,56%; về nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đến nay trên toàn tỉnh có 20/45 xã (đạt 44,4%) đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí; tổng số tiêu chí đạt của 45 xã là 644/855 tiêu chí; thu nhập bình của người dân đạt khoảng 41,3 triệu đồng/người/năm; có 41/45 xã được phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đạt tỷ lệ 91%. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, 9 tháng đã cấp phép cho 34 dự án và điều chỉnh tăng vốn 14 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 1,92 tỷ USD; cấp phép cho 37 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 09 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 17.758 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 31.532 tỷ đồng, đạt 67,9% kế hoạch, tăng 6,7%.

Tại Hội nghị, đồng chí – Nguyễn Thành Long, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển đô thị Long Hải. Về tổng thể, chất lượng đô thị Thị trấn Long Hải đã cơ bản hoàn thành tiêu chuẩn của đô thị loại V và đạt được một số tiêu chuẩn đô thị loại IV với dân số trung bình hàng năm 44.200 người, mật độ dân số khu vực trung tâm đô thị gần 4.200 người/km2, tỷ lệ đô thị hóa đạt 63,3% và là mức đô thị hóa cao so với các đô thị của tỉnh và toàn quốc; hệ thống hạ tầng đô thị, cơ sở vật chất các lĩnh vực y tế, viễn thông, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm đầu tư ngày một khang trang góp phần nâng cao dân trí, chăm lo sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Mục tiêu phấn đấu xây dựng và phát triển đô thị Long Hải đạt chất lượng đô thị loại IV vào năm 2025 làm cơ sở hình thành đô thị loại III và hướng tới hình thành đô thị du lịch, góp phần để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện đến năm 2030.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại phiên họp buổi sáng, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 9 tháng và đề ra các giải pháp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy các chỉ tiêu còn thấp, những mặt còn hạn chế để hoàn thành kế hoạch cả năm 2018.

Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục làm việc để nghiên cứu, trao đổi và làm rõ thêm một số nội dung lớn mà Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và gợi ý như: Việc triển khai Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó chỉ tiêu nước sạch ở một số xã còn thấp; công tác trồng và bảo vệ rừng, tình hình thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là cấp cơ sở; công tác bảo vệ môi trường; tình hình tai nạn giao thông; công tác rà soát, sắp xếp các tổ dân cư, khu phố, thôn, ấp; các chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã…

Nguyễn Khánh

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn