Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về đầu tư dự án du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh
02:33 | 10/10/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (10-10), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về đầu tư dự án du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 316/TB-UBND, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu và Ban Quản lý Rừng phòng hộ đã xây dựng Đề án quản lý và phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng (gọi tắt là Đề án), hiện đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành để tổng hợp, hoàn thiện Đề án báo cáo UBND tỉnh. Riêng Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã xây dựng xong Đề án và được UBND tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã giao Chi Cục kiểm lâm tham mưu Sở trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về đầu tư dự án du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, trong đó có quy định về trách nhiệm của Nhà đầu tư có nhu cầu thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 03-4-2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định, trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại các khu đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên tham dự họp, tổng hợp và hoàn chỉnh báo cáo để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Phó Chủ tịch cũng lưu ý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư về du lịch sinh thái rừng dưới tán rừng để nắm rõ tình hình, tiến độ thực hiện các dự án và thống kê số lượng dự án hiện đang thực hiện báo cáo UBND tỉnh, đồng thời rà soát, hủy bỏ các quy định liên quan không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 Bích Thủy

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn