Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp thông qua dự thảo Quyết định quy định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.
05:02 | 10/10/2018 Print   E-mail    

15 giờ chiều ngày 10/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc đã chủ trì cuộc họp cùng với các sở, ngành, địa phương liên quan thông qua dự thảo Quyết định quy định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC), nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quyết định này quy định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư NNUDCNC, nông nghiệp sạch bao gồm các lĩnh vực: sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo quản nông sản, sản xuất vật tư NNUDCNC được thực hiện tại các khu, vùng NNUDCNC, các vị trí đất công, quy hoạch phát triển NNUDCNC ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

Theo dự thảo Quyết định, tiêu chí xác định dự án NNUDCNC, dự án nông nghiệp sạch được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chí xác định chương trình, dự án UDCNC, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp. Điều kiện xét chọn nhà đầu tư sẽ dựa trên các tiêu chí xét chọn dự án của nhà đầu tư theo Điều 3 Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư và danh mục các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh BR-VT. Trường hợp trên cùng một vị trí đất có từ 02 nhà đầu tư trở lên cùng lập dự án đầu tư thì việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương tham dự họp, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

 Nguyễn Thúy

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn